SCA (partnerstøttet samtale)

​SCA-metoden (Supported Conversation for Adults with Aphasia) er et canadisk redskab til systematisk kommunikation mellem samtalepartnere og personer, der er ramt af afasi.

SCA er en kommunikationsmetode, der gør det muligt at føre en samtale med en person, der har problemer med at udtrykke sig eller med at forstå, hvad der bliver sagt. Metoden går ud på, at samtalepartneren (den person, der snakker med personen med sproglige vanskeligheder) bruger nogle enkle teknikker til at støtte personen til bedre at kunne forstå en besked og svare på den. Som en del metoden kan der indgå forskelligt kommunikationsmateriale, blandt andet JA/NEJ-kort, mapper med billedmateriale og blokke til at skrive stikord på.

Flere kommunikationscentret tilbyder undervisning i SCA. Hvis det kunne være relevant for din partner og dig, så tag kontakt til dit lokale kommunikationscenter eller taleinstitut for at høre nærmere om mulighederne.

Redaktør