Specialmus

​Har du svært ved at betjene en almindelige mus pga. usikre bevægelser, svage muskler, smerter eller andet?

På dit lokale kommunikationscenter kan du afprøve forskellige alternative, der tager højde for dine betjeningsvanskeligheder. Specielt udviklede mus kan lette betjeningen og mindske risikoen for museskader. De kan placeres foran tastaturet og betjenes ved at ”rulle” og flytte på en stang eller måtte. Med såkaldte track balls rulles en stor kugle for at bevæge markøren. Herved adskilles musens to funktioner: At flytte markøren og at trykke på musens knapper.  Hvis hænderne skal skånes helt, kan der laves en løsning, så musen betjenes med foden. 


Der findes en række løsning på området, så hvis en specialmus virker relevant for dig, så kontakt dit lokale kommunikationscenter eller taleinstitut, så kan de vejlede og hjælpe dig til at finde den rigtige løsning.

Specialmus med kugleJoystick


Hovedmusen


Redaktør