CST - Cognitive Stimulations Therapy - tilrettelæggelse af gruppeforløb

Lær at tilrettelægge CST-gruppeforløb for at forbedre deltagernes kognitive funktioner, kommunikation og livskvalitet. 

CST (Cognitive Stimulation Therapy) er p.t. den eneste evidensbaserede intervention, der findes til mennesker med demens. Kernen i metoden er en systematisk stimulering af sanser og kognitive evner. På Kommunikationscentret benytter vi metoden med et særligt fokus på kommunikation og kompenserende strategier. På baggrund af de erfaringer, vi indtil videre har gjort os, har vi kunnet påvise en mærkbar effekt på evnen til at tale og forstå. Ved at tilegne sig nye måder at udtrykke sig på, har deltagerne fået mere mod på og lyst til at kommunikere. De har også givet udtryk for en generelt forbedret livskvalitet. 

Målgrupper
Fagpersoner, der arbejder med demente i gruppeforløb på dagcentre eller plejehjem, og som ønsker at implementere CST, når de møder borgere med demens.  

Udbytte
Du får viden om, hvordan og med hvilket indhold CST kan anvendes i de omgivelser, du arbejder i.
Du lærer, hvordan man kan optimere kommunikationen med demensramte, og hvordan du som fagperson kan lette dialogen og møde mennesket med demens gennem forskellige kommunikative strategier.

Kursets indhold

  • Vejledning til tilrettelæggelse af CST-gruppeforløb 
  • Sparring om indhold, som kan tilpasses deltagernes funktionsniveau
  • Viden om kommunikative kompensationsstrategier 
  • Løbende sparring til det faglige personale, mens CST forløbet er i gang.
  • Praktiske øvelser

Der er mulighed for, at en logopæd fra Kommunikationscentret er med til at gennemføre CST-forløb sammen med andet fagligt personale.
Redaktør