Gruppeforløb for pårørende til mennesker med demens

​Gennem et gruppeforløb får du viden og værktøjer til at håndtere din families ændrede livssituation. 

​Målgruppe
Undervisningen henvender sig til pårørende til personer med en demenssygdom.  

Udbytte
Du får en dybere sygdomsforståelse samt kendskab til de specifikke kognitive følger og adfærdsmæssige ændringer, som er knyttet til demens. Fokus er på de ændringer, som sygdommen medfører i hverdagen, og hvordan de kan håndteres. 
Du vil blive støttet din håndtering af den ændrede livssituation, så du fortsat kan være en ressource for din pårørende. Du vil også møde andre i samme situation som dig selv.  

Indhold
  • Hjernens funktioner og de områder, der påvirkes ved de forskellige demensformer
  • Ændringer i kognition, emotion og adfærd som følge af demens og ændringernes betydning for hverdagen
  • Relevante kompenserende strategier
  • Ændring i roller og relationer
  • Støtte til håndtering af den ændrede livssituation, herunder sorg og krisereaktioner

Efter behov kan undervisningen aftales nærmere, så den imødekommer den aktuelle pårørendegruppe. Undervisningen kan eventuelt supplere igangværende pårørendeforløb i kommunen.Redaktør