IKT-hjælpemidler til mennesker med demens

Gennem dette kursus får du indsigt i hjælpemidler, apps og lavteknologiske løsninger samt strategier, der kan bidrage til øget planlægning, overblik og struktur i hverdagen.
Målgrupper
Demensvejledere, hjerneskadekonsulenter, hjemmevejledere, sagsbehandlere, studerende på demensvejlederuddannelsen og andre sundhedsuddannelser m.fl.

Forudsætninger: 
Du skal have et kendskab til demens og være nysgerrig på at finde kompenserende løsninger, der kan lette dagligdagen for mennesker med demens.

Udbytte
IKT-hjælpemidler kan i mange tilfælde bidrage til, at den ramte kan opretholde evnen til at skabe overblik i hverdagen. Det vil ofte være muligt at bevare selvstændigheden i længere tid, og dermed bliver afhængigheden af de pårørende mindre.

Indhold

Du hører, hvordan Kommunikationscentret arbejder med kompenserende løsninger i forløb med borgerne og deres pårørende, herunder følgende:

  • Hvor i forløbet bliver borgeren præsenteret for hjælpemidler?
  • Hvordan finder vi frem til den bedst egnede løsning?
  • Hvordan søger vi om et hjælpemiddel?
Der vil blive præsenteret og demonstreret forskellige IKT-løsninger.
Undervejs er der mulighed for spørgsmål og drøftelser. 

Redaktør