Kompensationsløsninger i hverdagen med demens

Gennem dette kursus lærer du, hvordan mennesker med demens kan støttes og kompenseres af strategier og hjælpemidler.
Målgrupper
  • Fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens  
  • Uddannelsesinstitutioner, hvor de studerende efter endt studie kan/skal møde mennesker med demens
Forudsætninger: 
Du skal have et kendskab til demens og være nysgerrig på at finde kompenserende løsninger, der kan lette dagligdagen for mennesker med demens.
 
Udbytte 
Du lærer hvordan dialogen med demente kan lettes, og hvordan du som fagperson kan optimere kommunikationen ved hjælp af forskellige kommunikative strategier.

Indhold
  • Kommunikative udfordringer, der opstår i interaktionen med andre mennesker som følge af specifikke sproglige og kognitive vanskeligheder
  • Kommunikative kompensationsstrategier, kommunikative hjælpemidler samt hjælpemidler til understøttelse af dagligdagsaktiviteter
  • Introduktion til hjælpemiddelløsninger. Du får indsigt i kompenserende løsninger fx hjælpemidler, apps og lavteknologiske løsninger samt strategier, der kan bidrage til øget planlægning, overblik og struktur i hverdagen. 

Kurset henvender sig til:
Fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens 
Uddannelsesinstitutioner, hvor de studerende efter endt studie kan/skal møde mennesker med demens
Forudsætninger: Deltagerne har et grundlæggende kendskab til de forskellige demenstyper, hjernens funktioner og hvordan områderne i hjernen påvirkes af de forskellige former for demens. Redaktør