Styrk kommunikationen med børn og unge uden talesprog

Kurser i Tegn til Tale og andre støttende kommunikationsformer.

Børn er helt fra fødslen indstillet på kontakt med omgivelserne, og deres udvikling sker i samspil med deres nærmeste. Børn med funktionsnedsættelser kan have brug for særlig støtte for at udvikle deres kommunikation.  

Kommunikationscentret udbyder to kurser for fagpersoner og pårørende til børn og unge med erhvervet hjerneskade eller medfødte funktionsnedsættelser. Kurserne afholdes i vores lokaler i Hellerup.


Derudover tilbyder vi individuelle forløb: Redaktør