Styrk kommunikationen med børn og unge uden talesprog

Kurser i Tegn til Tale og andre støttende kommunikationsformer for fagpersoner og pårørende til børn og unge uden talesprog

Børn er helt fra fødslen indstillet på kontakt med omgivelserne, og deres udvikling sker i samspil med deres nærmeste. Børn med funktionsnedsættelser kan have brug for særlig støtte for at udvikle deres kommunikation.  

Vi udbyder to kurser, som afholdes i vores lokaler i Hellerup eller på jeres institution: 
Derudover tilbyder vi individuelle forløb: 

Redaktør