​Lær at hjælpe borgere, der har problemer med at klare det skriftlige

Oplæg til jobcentre om at hjælpe ordblinde borgere.

Læsehandicap er ofte skjult 

De øgede krav om dokumentation og skriftlighed på arbejdspladsen kan være svære for nogle medarbejdere at håndtere. Mange ordblinde og læsesvage skjuler deres vanskeligheder og får derfor ikke den støtte, de har behov for. Erfaringsmæssigt ved vi, at ca. 7 % af befolkningen er ordblinde, og ca. 3 % er svært læsehandicappede. 

Læsesvage medarbejdere klarer arbejdet bedre, når de kompenseres for deres vanskeligheder! 

Vi vil gerne bevise, at der er god hjælp at hente i enkle kompenserende teknikker og hjælpemidler. Gennem individuelt tilpassede hjælpemiddelprogrammer kan borgere få hjælp til at læse og skrive selvstændigt. 

Hvordan klares det skriftlige med hjælpemidler? 

  • breve og anden tekst kan læses højt med en talesyntese
  • et ordforslagsprogram gør det muligt at skrive på computer, mobiltelefon mm. 
  • breve, lister, arbejdssedler mm. kan scannes ind på computeren, så det kan læses højt af talesyntesen 

Individuelle ordblinde-løsninger 

På Kommunikationscentret kan vi finde frem til de hjælpemidler, der afhjælper problemerne for den enkelte. Vi har mange års erfaring i at sammensætte ordblinde-løsninger, der kan omfatte afprøvning og undervisning i brugen af hjælpemidler samt vejledning om relevante støttemuligheder. 

Lad os fortælle om mulighederne på jeres personalemøde 

Da vi ved, at øget viden på området kan sikre flere borgere den rigtige støtte og dermed bidrage til arbejdsfastholdelse, vil vi gerne komme og fortælle kort om mulighederne inden for det kompenserende læse-stave-område. Det kan fx foregå på et personalemøde. 
Redaktør