Lær at hjælpe ældre mennesker med hørevanskeligheder

Kursus for dig, som har kontakt til hørehæmmede og ønsker viden om, hvordan du kan hjælpe.

​​Målgruppe
Dette kursus henvender sig til plejepersonale, hjælpemiddelkonsulenter og andre i den sociale sektor, der mangler viden om hørevanskeligheder.

Formål 
  • at orientere om brug og vedligeholdelse af høreapparater og høretekniske hjælpemidler
  • at give et bedre grundlag for at forstå hørehæmmedes situation
Indhold
  • Hørelse og høretab
  • Høreapparattyper
  • Vedligeholdelse af høreapparater
  • Praktiske øvelser i håndtering af høreapparater
  • Mulige årsager til fejl på høreapparater
  • Hjælpemidler
  • Gode råd til kommunikation med hørehæmmede
  • Psykosociale aspekter ved et høretab
Omfang
Kurset udbydes i to varianter - et basiskursus på 3 timer og et uddybende kursus på to gange 3 timer. Indhold tilpasses efter behov og målgruppe. ​​

På det uddybende kursus vil der være mere tid til de enkelte emner og flere praktiske øvelser. Der kan også tages højde for ønsker fra enten kursusdeltagerne eller den pågældende kommune. Redaktør