Lær at hjælpe ældre mennesker med hørevanskeligheder

Kursus for medarbejdergrupper, som har kontakt til hørehæmmede og ønsker viden om, hvordan I kan hjælpe.

​​Målgruppe

Dette kursus henvender sig til grupper af plejepersonale, hjælpemiddelkonsulenter og andre i den sociale sektor, der mangler viden om hørevanskeligheder.

Formål 

  • At orientere om brug og vedligeholdelse af høreapparater og høretekniske hjælpemidler
  • At give et bedre grundlag for at forstå hørehæmmedes situation

Indhold

  • Hørelse og høretab
  • Høreapparattyper
  • Vedligeholdelse af høreapparater
  • Praktiske øvelser i håndtering af høreapparater
  • Mulige årsager til fejl på høreapparater
  • Hjælpemidler
  • Gode råd til kommunikation med hørehæmmede
  • Psykosociale aspekter ved et høretab

Omfang

Kurset udbydes til grupper af medarbejdere i to varianter - et basiskursus på 3 timer og et uddybende kursus på to gange 3 timer. Indhold tilpasses efter behov og målgruppe. ​

På det uddybende kursus vil der være mere tid til de enkelte emner og flere praktiske øvelser. Der kan også tages højde for ønsker fra enten kursusdeltagerne eller den pågældende kommune. 
 
 Redaktør