Lær at støtte afasiramte i at kommunikere vha. SCA-metoden

​SCA-metoden kan styrke kommunikationen med mennesker med erhvervet hjerneskade

Målgruppe

Kommunale medarbejdere med kontakt til afasiramte

​Udbytte

Kurset giver deltagerne en forståelse for SCA-​metoden samt mulighed for i praksis at afprøve de teknikker, der kan støtte kommun​​​ikationen med afasiramte i dagligdagen. 

SCA-metoden 

SCA (Supported Conversation for Adults with Aphasia) er udviklet for at give afasiramte mulighed for at deltage aktivt i dagligdagen og tage beslutninger i eget liv. Fokus er rettet mod omgivelserne, som trænes i at støtte samtalen med det menneske, der har fået afasi. 

Svarende til kørestolsbrugerens behov for ramper, så har afasiramte behov for, at samtalepartneren ved at bruge bestemte teknikker udgør en ”kommunikationsrampe”, der giver den afasiramte adgang til at deltage i samtale. 

Kursusprogram for 12-15 deltagere 

9-9.30: Kort om afasi 
9.30-12.30: SCA-metodens begrebsramme og praksis, inkl. øvelser 
12.30-13: Frokost 
13-14.30: Praktiske øvelser* 
14.30 – 15: Opsamling på dagen ​


* Hvis det er muligt for jer at stille med 3-4 borgere, som metoden kan afprøves på, vil det være optimalt. ​Alternativt øver deltagerne med hinanden.​

Redaktør