Lær at støtte svagtseende ældre

Oplæg til plejepersonale om øjensygdomme og om hvordan man kan støtte de ældre i at klare mange ting trods nedsat syn. ​
Kommunikationscentret tilbyder at holde oplæg på plejehjem, i hjemmeplejens visitation, i aktivitetscentre, for medarbejderne i de forebyggende hjemmebesøg m.fl. 

​Lær at hjælpe med at kompensere for vanskelighederne 

Med viden om de mest almindelige aldersbetingede øjensygdomme vil kommunale medarbejdere kunne medvirke til, at svagsynede medborgere ikke gradvist ophører med at klare almindelige daglige aktiviteter som personlig hygiejne, rengøring, madlavning m.v.

Flere og flere ældre får synsvanskeligheder 

Hver 3. dansker over 75 år rammes af Macula-Degeneration – en øjenlidelse, der for manges vedkommende medfører en svækkelse af det centrale syn. Kommunerne møder derfor et stigende antal borgere med mere eller mindre alvorlige synsnedsættelser. 

Vælg blandt fire oplæg à 2 timer med fokus på konkrete konsekvenser og praktiske
kompensationsmuligheder. Hvert oplæg tager udgangspunkt i typiske borgerhenvendelser samt konkrete spørgsmål fra deltagerne.

Oplæggene er tilrettelagt med korte faglige indlæg og kan tilpasses medarbejdergruppernes arbejdsmæssige udfordringer og muligheder for at mødes.

Oplæg 1

Øjensygdomme, synsfunktionen, mindre optiske hjælpemidler og introduktion til belysning og hjælpemidler.

Oplæg 2

Indretning af omgivelserne, hensigtsmæssig rum- og punktbelysning, anvendelse af kontraster, ledsageteknik og hjælpemidler.

Oplæg 3

ADL - Almindelig Daglig Levevis (dvs. rengøring, madlavning, hobbies m.m.) samt mobility (det at færdes med en synsnedsættelse).

Oplæg 4

Synsnedsættelse i kombination med andre funktionsnedsættelser: nedsat hørelse, hjerneskade m.m.


Redaktør