Sproglige og kommunikative udfordringer relateret til demens

​Gennem dette kursus lærer du hvordan forskellige demensdiagnoser påvirker hjernens sproglige og kommunikative funktioner.
Målgrupper
Fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens 
Uddannelsesinstitutioner, hvor de studerende efter endt studie kan/skal møde mennesker med demens

Forudsætninger: Du skal have kendskab til de forskellige demenstyper og kende til, hvordan områderne i hjernen påvirkes af de forskellige former for demens. 

Udbytte
Du vil opnå forståelse for de specifikke sproglige ændringer og kommunikative vanskeligheder, som kan opstå på baggrund af de grundlæggende kognitive ændringer ved demens.

Kursets indhold
  • Specifikke sproglige vanskeligheder, der optræder i forbindelse med især primær progressiv afasi 
  • Kommunikative udfordringer, der kan opstå i interaktionen med andre mennesker som følge af specifikke sproglige og kognitive vanskeligheder relateret til demenssygdommen
  • Viden om kommunikative kompensationsstrategier og kommunikative hjælpemidler
  • Praktiske øvelser

Redaktør