Støttende kommunikationsformer - for fagpersoner og pårørende til børn uden talesprog

​Børn med funktionsnedsættelser og deres samspilspartnere kan have udbytte af forskellige former for alternativ og støttende kommunikation (ASK). 

Målgruppe
Kurset henvender sig til forældre og pårørende samt pædagoger, lærere og andre, der har kontakt til børn med funktionsnedsættelser og kommunikative/sproglige vanskeligheder. 

Kurset omhandler: 

  • Introduktion til kommunikationens betydning
  • Gennemgang af de forskellige kommunikationsformer
  • Intro til symbolsystemer/symbolsprog*
  • Præsentation af kommunikationshjælpemidler (udpegningsplader, udpegningsbøger, PSAS talekontakter og computerbaserede talemaskiner)
  • Præsentation af komunikationsprogrammer til computerbaserede talemaskiner og iPads
  • Præsentation af kommunikationspas og forslag til udarbejdelse
  • Montering og betjening
* PCS (Picture Communication Symbols), Bliss, pictogrammer, PODD (Pragmatisk Organiseret Dynamiske Displays), PECS (Picture Exchange Communication System), konkreter og fotos


Redaktør