Støttende kommunikationsformer - for fagpersoner og pårørende til børn uden talesprog

​Børn med funktionsnedsættelser og deres samspilspartnere kan have udbytte af forskellige former for alternativ og støttende kommunikation (ASK). 

Kurset består af: 


  • Introduktion til kommunikationens betydning
  • Gennemgang af forskellige kommunikationsformer
  • Introduktion til brug af konkreter og fotos samt symbolbaser som PCS (Picture Communication Symbols) og pictogrammer
  • Intro til brug af konkreter og fotos samt symbolbaser som PCS (Picture Communication Symbols) og pictogrammer
  • Intro til symbolstøttet sprog: Bliss, PSAS (Partnerstøttet Auditiv Scanning), PODD (Pragmatisk Organiseret Dynamiske Displays) og PECS (Picture Exchange Communication System)
  • Præsentation af kommunikationshjælpemidler (udpegningsplader, udpegningsbøger, PSAS talekontakter og computerbaserede talemaskiner)
  • Præsentation af kommunikationsprogrammer til talemaskiner og iPads
  • Præsentation af kommunikationspas og forslag til udarbejdelse
  • Gennemgang af monterings- og betjeningsmuligheder

Målgruppe

Kurset henvender sig til forældre og pårørende samt pædagoger, lærere og andre, der har kontakt til børn med kommunikative/sproglige vanskeligheder. Enten pga. erhvervet hjerneskade eller medfødte funktionsnedsættelser. 


Redaktør