Tegn Til Tale - for fagpersoner og pårørende til børn uden talesprog

Tegn Til Tale er en støttende kommunikationsform, hvor talesproget bliver synliggjort vha. kropssprog, mimik, naturlige tegn og tegn fra døves tegnsprog. 

Tegn Til Tale er en god støtte til udvikling af kommunikation og eventuelt talesprog hos børn, som er forsinkede i deres kommunikative udvikling. Når den voksne supplerer sin tale med tegn, øger det barnets mulighed for at forstå gennem både hørelsen og synet. Ved selv at bruge tegn kan barnet blive forstået længe før, det er i stand til at udtrykke sig med ord. 

Kurset består af to indholdsrige dage med: 
  • Teoretisk og praktisk indføring i Tegn Til Tale
  • Viden om hvordan Tegn Til Tale kan indgå i det totalkommunikative miljø
  • Lege og øvelser
  • Anbefalinger til materiale- og litteratur
Målgruppe
Kurset henvender sig til forældre og pårørende samt pædagoger, lærere, talepædagoger og andre, der har kontakt til børn med funktionsnedsættelser og kommunikative/sproglige vanskeligheder. Niveauet er tilrettelagt for begyndere og let øvede. Redaktør