Tegn Til Tale - for fagpersoner og pårørende til børn uden talesprog

Tegn Til Tale er en støttende kommunikationsform, hvor talesproget bliver synliggjort vha. kropssprog, mimik, naturlige tegn og tegn fra døves tegnsprog. 

Tegn Til Tale er en god støtte til udvikling af kommunikation og eventuelt talesprog hos børn, som er forsinkede i deres kommunikative udvikling. Når den voksne supplerer sin tale med tegn, øger det barnets mulighed for at forstå gennem både hørelse og syn. Ved selv at bruge tegn kan barnet blive forstået længe før, det er i stand til at udtrykke sig med ord. Børn, som ikke selv kan udføre tegn, har også glæde af den visuelle støtte, som Tegn Til Tale giver. 

Kurset består af to dage med teoretisk og praktisk indføring i Tegn Til Tale: 

  • Oplæg og introduktion til Tegn Til Tale
  • Tegn Til Tale i det totalkommunikative miljø
  • Gennemgang af diverse grupper af tegn
  • Lege og øvelser
  • Anbefalinger til materiale- og litteratur
  • Kursisternes ønsker

Målgruppe

Kurset henvender sig til forældre og pårørende samt pædagoger, lærere, talepædagoger og andre, der har kontakt til børn med funktionsnedsættelser og kommunikative/sproglige vanskeligheder. Niveauet er tilrettelagt for begyndere og let øvede. Redaktør