Hjælp til børn og unge

Find tilbud til børn og unge med synsvanskeligheder og andre handicap, der påvirker deres kommunikationsmuligheder. I søgefeltet kan du indtaste et problem, en diagnose eller et hjælpemiddel. Hvis du ikke finder den hjælp, du har brug for, så ring til os på 45114600.