Meet - vejledning til underviser

Meet er dit personlige møderum, hvor du kan undervise borgere.

Mailadresse og pinkode til dit møderum

Du skal bruge den samme mailadresse og pinkode hver gang, du benytter Meet. Hvis du ikke har mailadressen og koden til dit møderum, kan du kontakte Henrik/Rikke. 

Guide din borger

Inden undervisning på Meet skal du guide din borger ind i dit undervisningsrum via telefon, evt. med pårørendes hjælp. Du skal udlevere mailadresse og pinkode til dit møderum samt adressen, som borgeren skal taste ind i sin browser (meet.regionh.dk

Borgeren går på Meet på samme måde som dig (jf. denne vejledning). 

Benyt pc eller tablet

Du kan tilgå Meet fra en hvilken som helst pc med kamera, mikrofon og højttaler. Det kan også lade sig gøre at bruge Meet via en tablet.

Vælg browser 

Brug Microsoft Edge eller Google Chrome!

Log på Meet

Gå ind på hjemmesidenmeet.regionh.dk meet.regionh.dk

Skriv dit navn i tekstfeltet og klik OK.
(Det navn du skriver her, vil være synligt for din borger.) Herefter vises denne side, hvor du kan tilgå møderummet med video og lyd.
Klik på det grønne ikon Video kald, hvorefter din video starter:Skriv mailadressen til dit personlige møderum øverst til højre og klik derefter på den lille knap med et video-ikon:

(Tidligere opkald gemmes under Recents og er en genvej til at kalde op igen.)

 

Nu bliver du bedt om at indtaste pinkoden til dit møderum. 
Klik derefter på Join:Du vil nu kunne se dig selv og din borger, hvis han/hun også er logget på: 

(Øverst til højre kan du slå dit eget videobillede til at fra på den lille firkantede knap (Show selfview)


I bunden af skærmen finder du en række ikoner, som man kender fra andre virtuelle mødeplatforme. 

Fra højre kan du: 

afbryde lyden (højttaler-ikon)

slukke for kameraet (videokamera-ikon)

slukke mikrofonen (mikrofon-ikon)

afbryde forbindelsen (afbryder-ikon)

dele din skærm (skærm-ikon) - du kan vælge at dele hele din skærm, en app, du har åben, eller en hjemmeside, du har åben

præsentere en fil (dokument+-ikon), fx et billede, et word- eller exceldokument, som du henter frem via stifinderen

flytte videobilledet (to pile) - du kan flytte videoen til siden, mens du bruger din internetbrowser til noget andet

tilføje deltagere til mødet (person-ikon)

OBS: Panelet med ikoner forsvinder efter 10 sekunder, men kommer frem igen, hvis du kører musen hen over skærmbilledet. 


I venstre side af skærmen finder du en lille pil, der åbner og lukker sidepanelet. 


I sidepanelet kan du se hvem, der deltager i mødet ved at klikke på ikonet med personerne. 

Når du klikker på taleboblen får du mulighed for at skrive en besked til deltagerne. 

Når du klikker på de tre prikker, ser du et kontrolpanel, der kan være nyttigt, hvis du har holdundervisning på Meet. Du kan bl.a. låse møderummet og slå lyden fra alle deltagere:Hvis du vil sende et dokument til borger... 

Meet er ikke optimalt til at sende dokumenter. Men hvis du deler din skærm og bagefter flytter dokumentet ud til siden (via ikonet med de to pile), kan din borger højreklikke på dokumentet og vælge Save as image. Kvaliteten bliver sandsynligvis ikke så god som det originale dokument, men i nogle tilfælde kan det være en nødløsning. 


Held og lykke med at undervise på Meet!


Redaktør