Kursus i Tegn Til Tale for begyndere

Tegn Til Tale er en støttende kommunikationsform, hvor talesproget bliver synliggjort vha. kropssprog, mimik, naturlige tegn og tegn fra døves tegnsprog. 

Tidspunkt Ikon
Dato: 18-09-2019
Tid: 9:00 - 16:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Kommunikationscentret
Rygårds Allé 45, 3. sal
2900 Hellerup​

Tilmelding

Tilmelding til Christina Johansen på 45 11 77 55 eller send en sikker mail.
Oplys venligst barnets/målgruppens alder. 

Tegn Til Tale er en god støtte til udvikling af kommunikation og eventuelt talesprog hos børn, som er forsinkede i deres kommunikative udvikling. Enten pga. medfødte funktionsnedsættelser eller erhvervet hjerneskade. 

Når den voksne supplerer sin tale med tegn, øger det barnets mulighed for at forstå gennem både hørelsen og synet. Ved selv at bruge tegn kan barnet blive forstået længe før, det er i stand til at udtrykke sig med talesprog. Børn, som ikke selv kan udføre tegn, har også glæde af den visuelle støtte, som Tegn Til Tale giver.

Kurset består af: 

  • Teoretisk og praktisk indføring i Tegn Til Tale

  • Viden om hvordan Tegn Til Tale kan indgå i det totalkommunikative miljø

  • Aktiviteter og øvelser

  • Anbefalinger til materiale- og litteratur

Målgruppe

Kurset henvender sig til forældre og pårørende samt pædagoger, lærere, talepædagoger og andre, der har kontakt til børn med funktionsnedsættelser og kommunikative/sproglige vanskeligheder. Niveauet er tilrettelagt for begyndere. 

Praktiske oplysninger

Hvert forløb tilrettelægges ud fra deltagernes behov.

Deltagerantal: 15-20.

Pris per deltager: 2200 inkl. forplejning.

Undervisere er Ulla Eichenauer og Pia Flinck, som begge er IKT-konsulenter og talepædagoger.


For mere information kontakt Ulla på 30709688 eller Pia på 24644518.

Redaktør