Kan synsproblemer efter hjernerystelse trænes væk?

Kommunikationscentret lancerer i samarbejde med Optikerhøjskolen et forskningsprojekt, der skal måle effekten af synstræning hos borgere med senfølger efter hjernerystelse.
Vent...

Synsproblemer ved læsning og skærmarbejde

Synsproblemer er typiske senfølger efter hjernerystelse. Det hyppigste synsproblem kaldes konvergensinsufficiens, hvilket betyder nedsat evne til at dreje øjnene indad. Det er især aktiviteter som læsning og skærmarbejde, der udfordrer synet, hvis øjnene ikke kan dreje indad. Ved disse aktiviteter oplever målgruppen symptomer som hovedpine, sløret syn, træthed og koncentrationsbesvær. Det kan være næsten umuligt at komme tilbage til hverdagen efter hjernerystelsen, hvis man hverken kan bruge mobiltelefon, computer eller læse uden at blive dårlig. 

Stigende interesse for synsundervisning efter hjernerystelse

De seneste seks år har Kommunikationscentret oplevet en stigende interesse for synstræning til mennesker med synsproblemer efter hjernerystelse. Kommunerne og de faglige miljøer efterspørger desuden evidens på området. 

”Vi ser virkelig gode resultater af vores neurooptometriske undervisning”, fortæller souschef Julie Ystrøm og fortsætter: "For at imødekomme interessen ønsker vi nu at dokumentere effekten af undervisningen". 

Forskning i samarbejde med Optikerhøjskolen

I samarbejde med Optikerhøjskolen i Randers lancerer Kommunikationscentret et toårigt forskningsprojekt med titlen: Effekten af konventionel visuel træning til rehabilitering af borgere med konvergensinsufficiens som senfølge af hjernerystelse. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komité og finansieret af fondsmidler. Det omfatter gennemførsel og effektmåling af hundrede strukturerede forløb på 18 uger, som hver består af:

  • interview og test af samsyn
  • individuel undervisning ved neurooptometrist hver tredje uge, herunder kontrol og instruktion i nye øvelser
  • hjemmeøvelser, der udføres 15 minutter om dagen
  • test af samsyn lige efter indsatsen
  • retestning efter 36 uger for at undersøge om udbyttet af forløbet fastholdes

Effekten af tværfaglige forløb

Projektets deltagere indgår i et tværfagligt forløb, der også skal begrænse deres øvrige senfølger efter hjernerystelse. Udover synstræningen kan de komme til at arbejde med koncentration, energiniveau, kommunikation og tolerance over for lyde alt efter deres individuelle udfordringer. 

De 100 deltagere bliver delt ind i to grupper, hvor den første gruppe modtager synstræning sideløbende med den øvrige undervisning,. Den anden gruppe går først i gang med synstræningen, når den øvrige undervisning gennem 18 uger er afsluttet. ”Det bliver spændende at måle effekten og se, om der er forskel på, hvornår synsundervisningen tilbydes i forhold til den øvrige tværfaglige indsats”, siger Julie Ystrøm. 

Resultatet af forskningsprojektet forventes at være klar sidst i 2023 og vil bl.a. blive offentliggjort på Kommunikationscentrets og Optikerhøjskolens hjemmesider. 

​For mere information om projektet: 
Kontakt venligst souschef Julie Ystrøm på 
julie.ystroem@regionh.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor