Optikerforum

Forum for optikere, som samarbejder med Kommunikationscentret. 

Vejledning for optikere

Kommunalreformen betyder, at kommunerne er myndighedsindehavere og skal træffe afgørelse i samtlige ansøgninger om optik. Dette stiller højere krav til de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskemaet. 


For alle ansøgninger gælder overordnet, at:

For at være berettiget til støtte til optiske hjælpemidler skal borgeren have et
væsentligt behov for optikken for at blive mere selvhjulpen i dagligdagen.
Begrundelsen skal være fyldestgørende og forståelig, da den danner grundlag for
Kommunikationscentrets indstilling og kommunens afgørelse. Dermed
bliver begrundelsens indhold og præcision afgørende for, om borgeren får bevilget sit hjælpemiddel af kommunen.

I henhold til hjælpemiddelbekendtgørelsen § 4 stk. 3 (Bekendtgørelse nr. 1432 af
23/12/2012) ydes der ikke hjælp til drift og vedligeholdelse af hjælpemidlet.
Udskiftninger af fx knækkede brillestænger, kontaktlinsevæsker og månedlige skift
hos optiker betragtes som vedligeholdelse.

Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som skal kunne leveres uden egenbetaling.

Læs hvordan ansøgningerne udfyldes i: 


Redaktør