​​​​

Optikerforum

Forum for optikere, som samarbejder med Kommunikationscentret. 

​Vejledn​​ing for optikere

Kommunerne er myndighedsindehavere og skal træffe afgørelse i samtlige ansøgninger om optik. Dette stiller krav til de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskemaet. 

For alle ansøgninger gælder overordnet, at:

  • For at være berettiget til støtte til optiske hjælpemidler skal borgeren have et væsentligt behov for optikken for at blive mere selvhjulpen i dagligdagen.

  • Begrundelsen skal være fyldestgørende og forståelig, da den danner grundlag for Kommunikationscentrets indstilling og kommunens afgørelse. Dermed bliver begrundelsens indhold og præcision afgørende for, om borgeren får bevilget sit hjælpemiddel af kommunen.

  • I henhold til hjælpemiddelbekendtgørelsen § 4 stk. 3 (Bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012) ydes der ikke hjælp til drift og vedligeholdelse af hjælpemidlet.

  • Udskiftninger af fx knækkede brillestænger, kontaktlinsevæsker og månedlige skift hos optiker betragtes som vedligeholdelse.

  • Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som skal kunne leveres uden egenbetaling.

Læs hvordan ansøgningerne udfyldes i: 


Redaktør