Vejledning til at ansøge om briller

Her kan du læse, hvordan felterne i ansøgningen skal udfyldes.
1. Skriv ansøgers fulde navn, adresse, cpr-nummer og opdateret telefonnummer.
2. Skriv en begrundelse for hvorfor ansøger vil klare sig bedre med de nye briller. Hvis der er ændring i RX skal habituel styrke og visus noteres.

Recept og øjenlægepapirer skal vedlægges, hvis det er muligt

3. Skriv styrker og visus på det hjælpemiddel der ansøges om. Opgiv mærke på stel, samt fuld specifikation på brilleglas. 
Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som kan leveres uden egenbetaling. Montering kan kun ansøges hvis eget brillestel genanvendes.
Hvis der ansøges om standardprodukter skal beløb noteres jf. leverandøraftalen gældende fra den 1. januar 2021. 

Hvis der ansøges om specialstel eller specialglas, opgiv mærke og type samt  listepris ex moms i venstre felt, og listepris + 50 % +moms i højre felt.
4. Udfyldes som punkt 3 hvis der ansøges om flere hjælpemidler.
5. Notér beløbet på honoraret hvis der er lavet synsprøve eller der er brugt ”fagligt begrundet undersøgelsestid”. Se ”Vejledning leverandøraftalen” gældende fra den 1. januar 2021 for mere info om honorarer.
6. Begrund hvorfor der er brugt ekstra undersøgelsestid, eller hvorfor der er ansøgt om specialstel eller specialglas, eller hvorfor der valgt er et andet produkt end bedste billigste.
7. Udfyldes med optikerens navn, cvr-nummer og stempel.

Samtykkeerklæring

Det er vigtigt, at borger selv udfylder og underskriver.

Der SKAL sættes kryds i Kommunens hjælpemiddelforvaltning, ellers kan Kommunikationscentret ikke behandle ansøgningen, og den vil derfor blive returneret til optiker.

Der skal noteres navn på optiker eller øjenlæge/hospital/øjenafdeling, hvis der er sat kryds i henholdsvis optiker eller øjenlæge/hospital/øjenafdeling.

Borger skal underskrive samt skrive dato for at ansøgningen kan blive behandlet hos Kommunikationscentret.Redaktør