Læse-matematik-teamet

Omdrejningspunktet for læse-matematikteamet er teknologiske kommunikationsløsninger, som kan kompensere for borgernes vanskeligheder.

Kernen i teamet består af IKT-konsulenter med omfattende faglig erfaring og videreuddannelse inden for dysleksi og dyskalkuli. Efter behov inddrages synskonsulenter, hørekonsulenter og konsulenter med andre specialer. Der er således et tæt samarbejde med ADHD-konsulenten, ligesom der er et fælles fokus på læsning i samarbejde med hjerneteamets konsulenter.

Vi samarbejder med institutionerne på ordblindeområdet, bl.a. VUC, AOF og produktionsskoler. Vi har også et tæt samarbejde med jobcentrene og de kommunale forvaltninger. Derudover indgår vi i et landsdækkende samarbejde om læse- og matematikvanskeligheder.

Redaktør