Talblind - få hjælp til at håndtere tal og mængder

Lær at klare hverdagens tal, så du kan komme til tiden, huske pinkoder, holde regnskab mm.

Nogle mennesker har svært ved at forstå tal, skrive tal, huske tal og regne med tal. Og når tal er helt uoverskuelige, kan det blive en kamp at planlægge sin hverdag, købe ind og følge en tidsplan, en køreplan eller en opskrift.

Colourbox

Er du talblind?

Hvis du er talblind, har du problemer med flere af disse områder:

  • Hverdagsregning

  • Mængdeforståelse

  • Håndtering af store tal

  • Tidsfornemmelse
  • Indkøb, priser og overblik over økonomi
  • Størrelser, rum og flader
  • At forstå skemaer, opskrifter og regler for spil
  • At huske pinkoder og adgangskoder

Hvor er dine udfordringer størst?

På Kommunikationscentret kan du blive screenet for talblindhed. Ligger problemet i antals-, rum- eller tidsopfattelse, matematiske regler eller et helt andet sted? 

Når du bliver bevidst om, hvor du har de største udfordringer, bliver det lettere at tale om og finde frem til løsninger.  

Vi ansøger din kommune

Hvis vi efter screeningen vurderer, at vi kan hjælpe dig, sender vi en ansøgning til din kommune. Her beskriver vi et undervisningsforløb, skræddersyet til dine konkrete behov. Forudsat at kommunen bevilger det, kan vi gå i gang med undervisningen. Du får mulighed for at afprøve relevante redskaber og indarbejde nye vaner.  

Talblind undervisning.jpgForskellige redskaber kan styrke forståelsen for mængder og tal. I denne undervisningssituation bruger vi deciliter- og litermål. Talblindhed kan også omtales som dyskalkuli, matematikvanskeligheder eller regnevanskeligheder.

Redaktør