Talblind - få nye vaner og redskaber til at klare hverdagens tal

Hvis du har svært ved tal, kan der være hjælp at hente på Kommunikationscentret.

Nogle mennesker har svært ved at forstå tal, skrive tal, huske tal og regne med tal. Og når tal er helt uoverskuelige, kan det blive en kamp at planlægge sin dag, følge en tidsplan, købe ind og meget mere.

Hvis du er talblind, vil du typisk have problemer med: 

  • Hverdagsregning

  • Mængdeforståelse

  • Håndtering af store tal

  • Tidsfornemmelse

  • Indkøb, priser og overblik

  • Størrelser, rum og flader

  • At forstå skemaer, opskrifter og regler for spil

  • At huske pinkoder og adgangskoder


Hvordan kan vi hjælpe på Kommunikationscentret?

Først vil du blive testet for talblindhed. Ligger problemet i antalsopfattelse, talbegrebet, matematiske regler, rum-, tidsopfattelse eller et helt andet sted? 

Vi finder ud af præcis hvad der er svært og hvilke redskaber, der vil være relevante for dig. Hvis vi vurderer, at vi kan hjælpe dig, sender vi en ansøgning til din kommune. Hvis kommuinen bevilger hjælpen, kan vi undervise dig. Undervisningen tilrettelægges efter dine konkrete behov og kan fx have forkus på nye vaner og redskaber til at klare hverdagens tal. 


 Talblindhed kan også omtales som dyskalkuli, matematikvanskeligheder eller regnevanskeligheder.

Redaktør