Besøgsrestriktioner ophæves på botilbud - dog ikke i kommuner med høj smitte

Hvis der er høj smitte i den kommune, som botilbuddet ligger i, vil der være begrænsninger i besøg. Siden her bliver løbende opdateret med de aktuelle besøgsrestriktioner på botilbud i Den Sociale Virksomhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. april 2021 meddelt, at de hidtidige
generelle påbud om besøgsrestriktioner er bortfaldet. Udgangspunktet er derfor,
at der ikke længere er besøgsrestriktioner på Region Hovedstadens hospitaler,
klinikker og institutioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed har imidlertid samme dato udstedt nyt påbud til
Region Hovedstaden om at fastsætte restriktioner for en periode på fire uger for besøgendes adgang til på botilbud i kommuner, hvor incidenstallet er højt (flere end 150 borgere per 100.000).

Der kan derfor være besøgsrestriktioner på  botilbud i Den Sociale Virksomhed.
OPDATERET 15. juni 2021:

  • Aktuelt er der ingen besøgsrestriktioner i Den Sociale Virksomhed.


Besøgsrestriktionerne medfører for omfattede botilbud:

  1. At besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis: besøget sker i en kritisk situation, eller
    besøget foretages af højst tre faste nære pårørende, dog højst to besøgende ad gangen

  2. At besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre  faste nære pårørende, dog højst to besøgende ad gangen, og

  3. At besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.


Redaktør