Besøgsrestriktioner ophæves på botilbud - dog ikke i kommuner med høj smitte

En række af botilbuddene i Den Sociale Virksomhed ligger i kommuner med høj smitte og har derfor begrænsninger i besøg et stykke tid endnu. Siden her bliver løbende opdateret med de aktuelle besøgsrestriktioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. april 2021 meddelt, at de hidtidige
generelle påbud om besøgsrestriktioner er bortfaldet. Udgangspunktet er derfor,
at der ikke længere er besøgsrestriktioner på Region Hovedstadens hospitaler,
klinikker og institutioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed har imidlertid samme dato udstedt nyt påbud til
Region Hovedstaden om at fastsætte restriktioner for en periode på fire uger for besøgendes adgang til på botilbud i kommuner, hvor incidenstallet er højt (flere end 50 borgere per 100.000).

Der er derfor fortsat besøgsrestriktioner på følgende botilbud i Den Sociale Virksomhed - OPDATERET 28. april  2021:

 • 3Kløveren - Smakkevej 1, 3070 Snekkersten
 • Solvang (del af Center for Forsorg og Behandling) - Nordstjernevej 50,
  2600 Glostrup
 • Geelsgårdskolen - Kongevejen 252, 2830 Virum
 • Hulegården - Brøndbyøstervej 166-172, 2605 Brøndby
 • Lunden - Brøndbyøstervej 156A, 2605 Brøndby
 • Lyngdal - Tyringevej 5, 3460 Birkerød
 • Kamager - Brønderslev Alle 21, 2770 Kastrup
 • Røde Kors Herberg for Kvinder - Kettegårds alle 14, 2650 Hvidovre
 • Skovvænget - Maglevænget 48, 2750 Ballerup
 • Svendebjerggaard - Catrine Boothsvej 20, 2650 Hvidovre
 • Center for Forsorg og Behandling, ungetilbud, Brøndby Møllevej 2, 
  2605 Brøndby
 • Orion, fleksboligerne, Johannes Hages Allé 5-7-9-11-13, Nivå
 • Nødebogård, Bagsværd, Aldershvilevej 3, 2800 Lyngby
 • Center for Forsorg og Behandling, ungetilbud, Nygade 23, 3200 Helsinge

Besøgsrestriktionerne medfører for de omfattede botilbud:

 1. At besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis: besøget sker i en kritisk situation, eller
  besøget foretages af højst tre faste nære pårørende, dog højst to besøgende ad gangen

 2. At besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre  faste nære pårørende, dog højst to besøgende ad gangen, og

 3. At besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.


Redaktør