Fagligt netværk om multiple funktionsnedsættelser overgår til Den Sociale Virksomhed

​Det faglige netværk for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog skal fremover faciliteres af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Det sker for at sikre en tættere tilknytning til praksis.

Socialstyrelsen har i en årrække faciliteret det faglige netværk for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Netværket har til formål at skabe, vedligeholde og udvikle et fagligt forum, hvor fagpersoner, forskere og faglige organisationer kan udveksle viden og erfaring, diskutere faglige problemstillinger og dele nye idéer på et kompliceret område.

Tættere tilknytning til praksis

Socialstyrelsen ser en styrke i, at det faglige netværk får en tættere tilknytning til praksis og den specialiserede viden, som retter sig mod målgruppen.  På den baggrund har Socialstyrelsen indgået aftale med Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden om fremover at stå for at planlægge og afholde netværksmøderne. 

Dialog om fremtidige møder

Den Sociale Virksomhed har nedsat en styregruppe, som i løbet af de kommende måneder vil invitere relevante parter, herunder de fagpersoner som Socialstyrelsen har samarbejdet med omkring planlægning af netværksmøderne, til dialog om indhold på fremtidige møder, og hvad der i øvrigt rører sig i praksisfeltet, for på den måde at opretholde formålet med netværket.Redaktør