Flere børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse skal have hjælp

​Nyt informationsmateriale fra Hjerneskadecenter Virum skal udbede kendskabet til den rette specialiserede indsats efter en alvorlig hjernerystelse. Det vil spare børn og unge for mange triste timer på sofaen bag nedrullede gardiner.

Langt de fleste børn og unge, der rammes af hjernerystelse, kommer sig hurtigt og er tilbage til hverdagen få dage efter det akutte forløb. For nogle børn bliver symptomerne dog langvarige, og det kan få stor betydning for deres trivsel. 

På Hjerneskadecenter Virum har personalet længe haft blik for denne målgruppe og været gode til at sætte ind med skræddersyede forløb, når der har været behov for en specialiseret indsats. 

- Vi har rigtig stor succes med at hjælpe børn og unge videre fra en trist hverdag, hvor de ligger derhjemme på sofaen bag nedrullede gardiner og hverken kommer i skole, ser venner eller dyrker deres fritidsinteresser. Så hvorfor ikke udbrede budskabet, så vi kan hjælpe endnu flere? Det er typisk sager, hvor kommunen har kastet håndklædet i ringen, fordi tidligere tiltag ikke har hjulpet. Og hele familien er dybt påvirkede over den manglende fremgang, fortæller centerchef Anne Lindø.

Det nye informationsmateriale omfatter blandt andet en pjece og en video, og hjerneskadecentret planlægger også at holde, temaeftermiddage for kommuner og øvrige interessenter, når coronarestriktionerne tillader det.

Tværfagligt behandlingsforløb med pondus

Hjerneskadecenter Virums tilbud til børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse består af et tværfagligt, ambulant behandlingsforløb, hvor barnet typisk både bliver set af en fysioterapeut og har samtaler med psykolog. Derudover afholdes netværksmøder med barnets skole eller dagtilbud, fritidsinteresser og forældrene, da det er vigtigt at alle arbejder sammen om at støtte barnet i den gradvise tilbagevenden til et normalt børneliv. 

Anne Lindø har et bud på, hvorfor der ofte er stor succes med forløbene:

- Netop fordi, at vi har så stor indsigt i det neurologiske område og erfaring med rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade, har vi den pondus, der skal til for at kunne afdække barnet hele vejen rundt ud fra et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv. Og så er vi vant til at sætte os for bordenden i de svære og komplekse forløb og få iværksat de nødvendige handleplaner og tiltag.


Redaktør