Flere sårbare beboere på botilbud bliver nu vaccineret

Sårbare beboere med funktionsnedsættelser og psykiske diagnoser er visiterede til vaccination på regionale botilbud. De er i forhøjet risiko for alvorlig sygdom, hvis de bliver ramt af COVID-19.

​Corona-restriktioner med blandt andet mundbind, afstand og forsamlingsforbud er meget vanskelige at følge for beboere på botilbud, der har fx Downs syndrom, autisme, svær Tourette eller psykiske lidelser i kombination med misbrug. Mange har været afskåret fra sociale aktiviteter det seneste år, men nu bliver cirka 370 beboere på regionens botilbud vaccineret i uge 13.

Alle beboere er i målgruppe 5, der er sårbare borgere med risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med corona. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) siger: 

- Det er sårbare mennesker, der har alvorlige diagnoser, der giver forhøjet risiko for at blive meget syge, hvis de bliver ramt af COVID-19. Mange kan ikke følge de samme forebyggende råd som alle os andre, og de har måttet leve under strenge restriktioner for ikke at blive smittede. Derfor er vaccinationen meget vigtig for, at de og personalet ikke skal være bekymrede for at blive smittede eller syge.  

Hverdag tilbage efter vaccination

Regionen har siden januar været i gang med at vaccinere både regionale og kommunale botilbud med meget sårbare eller ældre beboere, der får tilbud om vaccination med vaccinen fra Pfizer-BioNTech eller Moderna. Vaccinen bliver leveret af Region Hovedstadens Apotek, og vaccinationerne bliver foretaget af praktiserende læger. 

Direktør i Den Sociale Virksomhed, der driver sociale tilbud i hovedstadsregionen, Søren Bech, fortæller, at vaccinen vil øge trygheden på botilbuddene for beboere, personale og pårørende: 

- Det seneste år med de mange restriktioner har været meget hårdt for beboere på sociale botilbud. Mange aktiviteter har været lukket ned, og det har været meget småt med besøg. Med vaccinationen kan beboerne se frem til en mere tryg og almindelig hverdag, hvor det sociale liv kan komme i gang igen. 

Foruden de syv botilbud, vil brugere af tre regionale herberger og krisecentre blive tilbudt vaccination i ugen op til påske. Det drejer sig om borgere i social udsathed, der har helbredsproblemer enten fysiske eller psykiske og nogle også med misbrugsproblemer, der gør at de kan blive alvorligt syge, hvis de bliver ramt af COVID-19. 

Vaccinationsindsatsen for sociale botilbud og væresteder vil fortsætte de kommende måneder i takt med, at sundhedsmyndighederne kan åbne for vaccination af flere målgrupper.

For yderligere kontakt regionens pressevagt på presse@regionh.dk Redaktør