Guldmedalje til ernæringsassistentelev på Lunden

​Simone Foss afslutter sin elevplads på botilbuddet Lunden med bravur og præmieres med en guldmedalje for sin afgangseksamen. Den tætte kontakt til beboerne har været altafgørende for den daglige glæde ved at gå på arbejde i sin elevtid. 

Socialpsykiatrisk botilbud – nej tak

I sin jagt efter en elevplads deltog Simone Foss i Hotel- og Restaurantskolens ’Speed dating med brancher’. Her gik hun forbi Lundens stand med smagsprøver på den mad, der bliver serveret for beboerne i caféen på Lunden. 

- Da jeg går forbi standen og ser det hjemmelavede knækbrød og de mange lækre grøntsagsretter, tænker jeg: ’Det er sådan noget mad, vil jeg lave’, fortæller Simone Foss. 

I Lundens stand stod køkkenleder Inger Damgaard med sin daværende elev.

Simone Foss er begejstret for smagsprøverne fra Lundens køkken, men begejstringen falder til et lavpunkt, da Inger Damgaard fortæller om bostedet. 

- Der tænker jeg, at det skal jeg simpelthen ikke. Det er for svært med den beboergruppe, der er på et socialpsykiatrisk botilbud, siger Simone Foss. 

Da hun kommer hjem fra speed datingen bliver hun alligevel i tvivl, og beslutter sig for at ringe til Inger Damgaard. Det har gjort indtryk, at den tidligere elev talte så varmt for Lunden. 

- Jeg tænkte, at jeg kommer fra Nørrebro og er vant til lidt af hvert. Hvorfor skulle jeg ikke kunne klare sådan et miljø? Jeg ville gerne have et job, hvor jeg også kunne yde omsorg og empati, fortæller Simone Foss, der tidligere har arbejdet som social- og sundhedshjælper. Efter at havde været på besøg, bliver hun overbevist om, at Lunden skulle være stedet. 

Mad som krogen i samtalen med beboerne

Netop omsorgen for beboerne og den tætte kontakt til de mennesker, som skal spise den mad, køkkenteamet laver, har betydet, at Simone Foss har elsket at gå på arbejde, lige siden hun begyndte sin elevtid i januar 2019. 

- Her har du nærværet med beboerne og ikke bare en opskrift med mængder på. Mennesker med et stort misbrug oplever ingen sult, men så forsøger vi at nå beboerne med de retter, som, vi ved, de kan lide, forklarer Simone Foss, som også giver eksempler på, hvordan køkkenpersonalet for eksempel bruger referencer fra beboernes barndom til at finde frem til retter, som de gerne vil spise.

- I en samtale med en beboer nævnte han fx, at han fik formbrød som barn. Så talte vi lidt om det og blev enige om at sætte formbrød på menuen. Man hægter sig på beboeren, og mad bliver en krog ind i samtalen. Det giver virkelig mening i arbejdet, og det betyder jo alverden for beboernes livskvalitet at få noget godt at spise. Jeg oplever, at de igennem samtalen føler sig ligeværdige, siger Simone Foss.

Opmærksomhed på hævede stemmer

På et botilbud som Lunden, som huser mennesker med svære sociale problemer og misbrug, er der indimellem beboere, som reagerer voldsomt. Det kan man også opleve som køkkenmedarbejder.

- Man skal kunne tåle verbale overfusninger, men mange kommer bagefter og siger undskyld, og at de havde en dum dag. Jeg har aldrig oplevet noget fysisk. Sikkerhedssystemet fungerer, og man er tryg i det, siger Simone Foss, som også forklarer, at man aldrig står alene med en svær situation.

Inger Damgaard er i begyndelsen af nye elevers praktiktid meget opmærksom på hævede stemmer i cafeen. 

- Jeg bevæger mig i så fald tættere og tættere på disken. Hvis en episode nedtrappes, taler vi efterfølgende om, hvad eleven gjorde helt rigtigt. Og hvis der tale om en optrapning, tager vi en snak om, hvad det gjorde ved dem, hvorfor de tror, at situationen blev trappet op. Så prøver vi sammen at forstå, hvad der skete, og hvorfor beboeren reagerede, forklarer Inger Damgaard, som foruden debriefing har indført en madvært i cafeen for at skabe ro og motivation. 

- Det er en pædagog, som er madvært, og som hjælper i de forskellige situationer. Hvis en beboer fx synes, at han kun skal betale 24 kr. i stedet for de 25, som retten koster. Madværten kommer 15 min før, cafeen åbner, og så gennemgår vi alle sammen, hvad vi serverer i dag. På den måde kan vi motivere beboerne med det, vi ved, de rigtig godt kan lide, siger køkkenlederen. 

Samarbejde og inspiration på tværs af fag

Samarbejdet og inspirationen på tværs af faggrupper træder også tydeligt frem i den måde, som køkkenpersonalet på Lunden arbejder, og som har været en stor øjenåbner for Simone Foss. 

- Af kokkene her på Lunden har jeg lært at lave fantastisk mad. Som ernæringsassistent lærer man at beregne måltider og også lave mad, men ikke med de færdigheder, en kok har. Og slet ikke med det fokus på planlægning, og hvad måltidet koster i indkøb. Grænsen mellem at beregne og tilberede maden er mere flydende her. Vi styrker hinanden på tværs af køkkenfagene i samarbejdet om, hvordan vi bedst når den enkelte beboer, samtidig med at budgettet overholdes, forklarer Simone Foss, som især er blevet ferm til at bruge krydderier og grøntsager. 

- Vi kalder ernæringsassistenteleverne for ernæringskokke, fordi de får begge dele med, supplerer Inger Damgaard, som roser Simone Foss for, at hun har kunnet overskue begge fag og adskille dem igen. 

Lunden har i en årrække haft stort fokus på økologi og madspild og har formået at skære ned på kødet og op for grøntsager og krydderier.   

- For eksempel bruger vi tongabønner i stedet for vanilje, fordi de smager rigtig godt og er meget billigere. Det er derhen vi gerne vil: Bæredygtighed, smag og økonomi, siger Inger Damgaard.

Guldmedalje og klassens bedste kammerat 

I Lundens køkken bliver ernæringsassistentelever behandlet på lige fod med øvrige ansatte. De får tidligt medansvar og lov til at bestemme menuer og stå for indkøb, ligesom de selv bestemmer tilberedningen. De serverer også måltidet og får som beskrevet den direkte feedback fra beboerne.

- Simone havde tidligt meget stort overblik og var selvtænkende. Det kom ikke bag på mig, at der var en guldmedalje i halen på hendes afgangseksamen. Hun har fra starten haft et åbent sind og har villet lære alt, siger Inger Damgaard, som var en meget stolt chef til dimissionen, hvor Simone Foss også blev kåret som klassens bedste kammerat, fordi hun også har haft overskud til at støtte og hjælpe sin medstuderende. 

- Jeg blev helt overvældet, siger Simone Foss. 

Den nyslåede ernæringsassistentkok er blevet tilbudt et etårsvikariat på Lunden. 

- Mit hjerte er fuldstændigt faldet for Lunden, og jeg synes, at jeg kan bidrage med meget. 


Redaktør