Hjerneskadecenter Virum vinder VISO-udbud 2020

Socialstyrelsens udbud om VISO-ydelser på børn, unge og specialundervisningsområdet er afsluttet. Hjerneskadecenter Virum har vundet udbuddet på tre områder og kan nu hjælpe endnu flere børn og unge med erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade og udviklingshæmning gennem udredning og specialrådgivning.

Vent...
- Det er jo ikke nyt for os at være VISO-leverandører, og vi nu kan fortsætte vores landsdækkende specialistarbejde de næste fem år. VISO benytter sig kun af landets allerdygtigste specialister, og jeg er meget glad og stolt over, at vi på alle parametre scorer de flotteste karakterer, og at Socialstyrelsen vurderer kvaliteten af medarbejdernes arbejde til at være helt i top. 

Det betyder, at vi nu kan hjælpe endnu flere børn og unge i hele landet inden for områderne: Erhvervet hjerneskade - herunder hjernerystelser - medfødt hjerneskade og udviklingshæmning, siger centerchef Anne Lindø.

De nye VISO-kontrakter træder i kraft den 1. august 2020 og løber til udgangen af juli 2025.VISO i Socialstyrelsen yder gratis rådgivning, når der er behov for særlig specialiseret viden inden for social- og specialunder-visningsområdet. 

VISO rådgiver både i forbindelse med enkeltpersoner og gruppesager.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor