Kommunikationscentret udvikler værktøj til at måle lydfølsomhed

​For at kunne give den bedste hjælp til mennesker plaget af lydfølsomhed, er der brug for at måle genernes omfang, sværhedsgrad og konsekvenser for den enkelte. I dag findes ikke et valideret spørgeskema på dansk, men det gør Kommunikationscentret nu noget ved. 

Mange mennesker med nedsat hørelse lider også af lydfølsomhed. 
Lydfølsomhed kan tillige være en følge af en hjernerystelse og optræder også hos mennekser med for eksempel autisme. Lydfølsomheden giver sig udslag i en nedsat tolerance over for almindelige dagligdagslyde og skyldes en forandring i hjernens centrale bearbejdning af lyd.

Ikke bare en oversættelse
Med ph.d i audiologopædi Susanne Nemholt i spidsen har høreteamet på Kommunikationscentret fundet frem til et valideret spørgeskema på engelsk, der bygger på den nyeste forskning om lydfølsomhed. Forfatteren bag det engelske skema har givet tilladelse til en dansk oversættelse. Der er dog langt fra tale om en almindelig oversættelse, men derimod en tværkulturel adaption til danske forhold. 

Skemaet bliver oversat af et professionelt oversættelsesbureau fra engelsk til dansk og herefter tilbage fra dansk til engelsk, for at de to versioner kan sammenlignes. Susanne Nemholt skal sammen med en komité af erfarne audiologopæder løse eventuelle uoverensstemmelser mellem de to versioner. 

Testes af borgere fra Kommunikationscentret

Når komitéen er kommet frem til deres bedste bud på et dansk spørgeskema, skal skemaet testes på den danske målgruppe. Er der noget i skemaet, der kan virke forvirrende, stødende eller svært at svare på? Det skal en testgruppe blandt Kommunikationscentrets borgere med lydfølsomhed hjælpe med at finde ud af ved at medvirke i interview. 

Et nuanceret billede af lydfølsomhed

Det er altså en længere proces, holdet bag den danske oversættelse og adaption står midt i. De håber, at deres version af spørgeskemaet vil være klar i løbet af sommeren 2020 og glæder sig til at inddrage det nye værktøj i deres undervisning - lige fra den indledende samtale med borgeren til evalueringen af et forløb. 

Målet er at opnå et mere et nuanceret billede af den enkelte borgers lydfølsomhed både før under og efter et undervisningsforløb. På den baggrund vil man også på sigt kunne indsamle data om den samlede effekt af Kommunikationscentrets undervisning af mennesker med lydfølsomhed. Redaktør