Med den rigtige støtte og omsorg kan socialt udsatte mennesker komme på rette fode igen

​Regionsrådsformanden besøgte Nordsjællands Misbrugscenter og forsorgshjemmet Solvang for at se, hvordan Region Hovedstaden hjælper socialt udsatte mennesker med at finde tilbage på en farbar vej i tilværelsen.

​På forsorgshjemmet Solvang talte regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) med ​Kasper, som mangler et sted at bo. Han er udlært mekaniker og har taget en halv HF.

At være hjemløs handler ikke kun om at mangle en bolig. Hjemløshed handler ofte også om en række andre problemstillinger som for eksempel misbrug eller psykiske problemer. Problemstillinger, som kan gøre det vanskeligt at skaffe sig en bolig eller at kunne klare at opholde sig i egen bolig. Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden, driver såkaldte §110-tilbud, som er målrettet hjemløse.

Nordsjællands Misbrugscenter​

Nordsjællands Misbrugscenter tilbyder behandling for stof- og alkoholmisbrug. Centret har også et herberg og forsorgshjem, som kaldes Skansegården. Her lærer beboerne at være ansvarlige over for hinanden og at være en del af et fællesskab. Sammen med den enkelte beboer forsøger personalet at finde ud af, hvad der skal til for at skabe den forandring, der gør, at de kan få en bolig og klare sig selv. Sammen med kommunen bliver der lagt en plan, som gerne skal ende med, at beboeren får tilbudt egen bolig. I forløbet bliver der taget stilling til, om der er styr på andre problemstillinger som fx medicin, at få reetableret kontakten til familien, om der er forsørgelse og så videre. 

​Forsorgshjemmet Solvang​​

Forsorgshjemmet Solvang er et andet tilbud til hjemløse i Region Hovedstaden. Solvang tilbyder midlertidigt ophold og har også nogle udslusningsboliger. På Solvang har man de seneste år arbejdet målrettet på at professionalisere indsatsen for beboerne ved at have særlig fokus på udredning. Solvang lever op til kravene i hjemløsestrategien og har blandt andet indført ASI forsorg, som er en udredningsmetode til at planlægge det videre forløb for borgeren, så kommunerne har noget konkret at handle på. 

-Regionen har en vigtig opgave i at sikre koordineret og individuel hjælp til hjemløse mennesker med psykiske lidelser. Derfor skal vi have fokus på at skabe sammenhæng og kommunikation i samarbejdet om den enkelte. Myndighedsovergange og fagskel må ikke være en snublesnor for at kunne yde den rette indsats over for mennesker, der - i kortere eller længere tid - har brug for professionel hjælp og støtte til at komme videre i tilværelsen. Dialog og en stadig udvikling af samarbejdet med kommunerne er selvfølgelig helt afgørende. Men vi kan også gøre meget hos os selv internt i regionen for at tænke på tværs og drage fordel af hinandens fagligheder. Her spiller Den Sociale Virksomhed sammen med Psykiatrien en central rolle for at udvikle langsigtede og helstøbte tilbud til samfundets svageste, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand.


​Sophie Hæstorp Andersen fik sig også en snak med Tom, som i øjeblikket bor på Skansegården.

​Udfordringer på hjemløseområdet

  • Et stigende anta​l unge står uden bolig
  • Et stigende antal mennesker med psykiske lidelser står uden bolig
  • Det er et stort problem at finde ledige (billige) boliger eller botilbud i Hovedstadsområdet ​

Redaktør