Nu kan beboere på Den Sociale Virksomheds tilbud igen få besøg

​Social- og Indenrigsministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse, som betyder, at beboere på sociale tilbud må få besøg af en-to faste besøgspersoner. Besøgene skal i udgangspunktet ske på udearealer, men kan også foregå indendørs i boliger med egen indgang.

Mange borgere på botilbuddene har savnet at få besøg under COVID-19-krisen, hvor de på grund af besøgsrestriktioner ikke har kunnet få besøg af familie og venner. En ny bekendtgørelse gør det nu muligt at modtage besøg i et begrænset omfang.

Med den nye bekendtgørelse er det nu muligt at få besøg af en-to faste besøgspersoner. De faste besøgspersoner skal efter ønske fra beboeren udpeges blandt beboers nærmeste pårørende. 

Der er fortsat adgang til besøg for borgere i de kritiske situationer.

Rammerne for besøg

Det er den lokale ledelse på tilbuddet, der i samarbejde med beboeren beslutter, hvem der skal udpeges som faste besøgspersoner. 

Afviklingen af besøg skal ske på tilbuddets udearealer og skal finde sted ud fra tilbuddets fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Tilbuddets ledelse kan beslutte, at en beboer kan få besøg indendørs af sine besøgspersoner i egen bolig, hvis der er egen indgang fra udearealer.

Rammerne for besøg skal være på plads, så beboere kan få besøg senest fra den 21. maj 2020. 


Baggrund for besøgsrestriktioner på socialområdet


  • Den 4. april udstedte social- og indenrigsministeren bekendtgørelse nr. 372 om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

  • Formålet med besøgsforbuddet er at beskytte de sårbare grupper, som bor eller opholder sig de pågældende steder mod coronavirus. Forbuddet har været gældende for både fællesarealer, udearealer og de arealer, som beboeren selv råder over.

  • Besøg har hidtil alene været muligt, hvis der var tale om kritiske situationer og i så fald skulle det ske efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse. Kritiske situationer kan f.eks være besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person, forældres besøg hos et barn under 18 år eller hos en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse.
Kilde: Social- og Indenrigsministeriet


Find bekendtgørelsen om midlertidig forbud via nyheden på Social- og Indenrigsministeriet hjemmeside: Borgere på sociale tilbud kan nu modtage besøg på udearealer (åbner i ny fane) Redaktør