Nu taler omgivelserne på Blindecenter Bredegaard

Botilbuddet for blinde og svagtseende voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne er det første bosted i verden, hvor en ny banebrydende teknologi bliver en integreret del af beboernes hverdag. Fremover bliver beboerne mindre afhængige af hjælp til at finde rundt og få information om dagens aktiviteter.
​Som blind kan det være meget svært at finde rundt, og man er afskåret fra at kunne ’aflæse’ sine omgivelser og få visuelle informationer, ligesom seende kan. Med teknologien Blinfo er det muligt for personer med synshandicap at færdes og handle mere selvstændigt og trygt i og omkring bygninger. Blinfo virker ved, at personen automatisk får læst stedspecifikke beskeder op fra sin mobil – som en slags talende skilte.    

Den selvejende institution Blindecenter Bredegaard er et højt specialiseret bo- og dagtilbud til blinde og svagtseende voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Her bor beboere med en dobbelt udfordring, fordi de både er blinde eller svagtseende og udviklingshæmmede. Det stiller store krav til kommunikationen. 

​Verden bliver åbnet og mere forståelig

Formålet med at etablere Blinfo på blindecenteret er at ’åbne verden’ for beboerne og gøre den mere forståelig, så de oplever øget tryghed og en større selvstændighed. Via små beskeder gør teknologien det muligt at fortælle om alt det, som seende ser, og som er ufortalt for en blind eller svagtseende – fx hvad der er i omgivelserne, hvem der er på arbejde, hvad man kan lave i værkstedet. Kort sagt både dagsaktuelle informationer og informationer om lokaliteter, som beboerne ellers kun vil få ved at spørge. På den måde bliver de meget mindre afhængige af at blive hjulpet af en medarbejder.

- Gennem årene har man flere steder i verden forsøgt at finde en måde at kommunikere på til blinde, hvor de får de informationer, som vi andre umiddelbart kan se. Med Blinfo opfylder vi det ønske. Vores beboere har fået et fantastisk redskab, som giver dem en øget frihed og uafhængighed, og som derfor kan styrke deres livskvalitet, siger Frank Hedegaard, forstander på Blindecenter Bredegaard. 

Høj grad af brugerinvolvering

Projektet på Blindecenter Bredegaard er udviklet i tæt samarbejde med beboerne, som har kortlagt, hvilke informationer der er nødvendige, hvilke steder på matriklen de skal aktiveres, og hvordan de skal formuleres, så de er nemme at forstå. Der findes ikke mange velfærdsteknologiprojekter med så høj grad af brugerinvolvering. Og det har betydet, at de ting, som seende tager for givet, er kommet frem undervejs i forløbet. I projektet er beboerne blevet præsenteret for en tom teknologi, hvor de har udviklet indholdet i samarbejde med Living IT Lab, der står bag teknologien og som fra projektets start tydeligt at lagt linjen for den vigtige brugerinvolvering. For beboerne har det været et højt ønske at blive så uafhængige af hjælp fra medarbejderne som muligt.


- Det er rigtig rart at vide, hvem der kommer på arbejde, hvad menuen står på og ikke mindst få information om, hvor de forskellige ting er. Så skal jeg ikke på personalejagt hele tiden, siger Michael Hansen, som er beboer på Blindecenter Bredegaard og har været med i superbrugergruppen bag projektet.

​Store muligheder i lokalområdet

Nu hvor Blinfo er en integreret del af Blindecenter Bredegaard, er næste skridt at inddrage lokalområdet, så beboerne også kan færdes mere selvstændigt der. Der er store muligheder i at øge samarbejdet med de lokale erhvervsdrivende, som med Blinfo-teknologien kan komme beboerne i møde på en helt ny måde.

Teknologien bag Blinfo

​Blinfo er kort fortalt en Iphone app og et webbaseret CMS. Når en person har downloadet Blinfo-appen, vil appen automatisk give personen information i og omkring alle de bygninger, som personen besøger, og som har Blinfo-løsningen. Blinfo udnytter beacons Bluetooth signaler til, automatisk, at give Blinfo-meddelelser til en iPhone på et specifikt sted. Når en person kommer i nærheden af et beacon, henter appen automatisk en specifik meddelelse, som bliver læst op af en VoiceOver på personens mobil. 

Fakta

  • D​er er indvielse af Blinfo på Blindecenter Bredegaard, Lindely 5, 3480 Fredensborg onsdag den 25. maj 2016, kl. 9.30-11.30. 
  • Blindecenter Bredegaard er et botilbud for blinde og svagtseende voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, heraf fire døvblinde.
  • App’en Blinfo er udviklet af Living IT Lab i samarbejde med Instituttet for Blinde og Svagsynede, Dansk Blindesamfund, softwarevirksomheden Bagvendt og Alexandra Instituttet. Se mere om Blinfo
Redaktør