200.000 kr. til nye træningsfaciliteter på Blindecenter Bredegaard

​​Bredegaards nuværende træningsfaciliteter er nedslidte og trænger til en opgradering. Samtidig har det længe været en drøm at indrette mindre ’motionshjørner’ på dagtilbuddet. Med fondsdonationer bliver det nu til virkelighed.

100.000 kr. fra Elsass Fonden og 100.000 kr. fra Fonden Østifterne har fundet vej til Bredegaard. Donationerne skal bruges til nye træningsfaciliteter og indretning af motionshjørner på dagtilbuddet. 

Det vil give mulighed for bedre at støtte beboerne og brugerne i at motionere, ligesom det også bliver nemmere at inddrage fysisk aktivitet i dagligdagen. De fleste af Bredegaards beboere og brugere har på grund af deres funktionsnedsættelser vanskeligt ved at leve et fysisk aktivt liv. 

- Vi er meget glade for og stolte over nu at kunne opgradere vores træningsfaciliteter. Med de 200.000 skal vi ud og indhente tilbud forskellige steder fra og finde frem til, hvor vi kan få mest af det, vi ønsker os. To løbebånd og en ben-pres-maskine har højeste prioritet, fortæller Maya Otto Hansen, som er fysioterapeut på Bredegaard.

Fysisk aktivitet på et mere selvstændigt niveau

I begyndelsen af året satte en lille gruppe medarbejdere sig ned og begyndte at formulere de drømme og ønsker, der efter nogle måneder endte med de færdige fondsansøgninger. 

- På Bredegaard er det meget få borgere, der kommer ud af huset for at motionere, fordi det er for svært at løbe eller gå en tur, ligesom det kan være vanskeligt tilgængeligt at gå i fitnesscenter og desuden en psykisk overvindelse. Det har derfor været et stort ønske at kunne indrette et træningsrum til Bredegaards beboere med større fokus på kvalitet, tilgængelighed og funktionalitet, og hvor det er muligt at træne langt mere effektivt, end det vi hidtil har kunnet tilbyde, siger Maya Otto Hansen. 

Nye maskiner vil give borgerne mulighed for at kunne træne og være fysisk aktive på et mere selvstændigt niveau, da de skal være nemme at betjene og have en høj sikkerhed. Samtidig skal de i samspil med Bredegaards fysioterapeuter understøtte specifik styrketræning for Bredegaards målgruppe. 

- De nye maskiner skal gøre det muligt at styrketræne isolerede muskelgrupper. Det vil øge mulighederne for specifik træning tilrettelagt den enkelte borger med det formål ikke blot at vedligeholde, men også øge muskelstyrken og derved funktionsniveauet, forklarer Maya Otto Hansen. 

Foruden styrketræning skal to løbebånd give borgere mulighed for at kunne træne den samme aktivitet samtidigt. Det kan give følelsen af fællesskab og øge motivationen for træningen. 

- Løbebåndet en maskine, som borgerne står i kø til på Bredegaards holdtræninger, da det er her, de kan presses i intensitet og få pulsen op. Vi glæder os meget til, at træningsrummet bliver færdigt, lyder det fra Bredegaards to fysioterapeuter Julie Vikær Messerschmidt og Maya Otto Hansen.


Julie Vikær Messerschmidt og Maya Otto Hansen

Redaktør