Nyt regionalt tilbud til børn og unge med komplekse psykiatriske lidelser og selvskade

Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden etablerer et nyt specialiseret tilbud til børn og unge med svære vanskeligheder som følge af psykisk sygdom, og som er til fare for sig selv eller andre. Tilbuddet omfatter en delvist lukket afdeling under behandlings- og uddannelsesinstitutionen Nødebogård og har til huse i Bagsværd. Afdelingen er klar til at modtage børn og unge fra 1. januar 2020.

Den nye afdeling – Nødebogård Bagsværd – er målrettet børn og unge, der er så selvskadende, at deres sundhed er truet. Ophold på afdelingen er et alternativ til pædagogisk observation på en sikret afdeling eller enkeltmandstilbud i privat regi.

Målgruppen kan ved indskrivningstiden være mellem 12 og 18 år og i tillæg til psykiatrisk diagnose have sociale problemstillinger, der spænder fra svær selvskade eller spiseforstyrrelse til udadreagerende eller suicidal adfærd. 

Ny tilgang i behandlingen

Nødebogård Bagsværd tilbyder sammenhængende forløb, hvor de unge bliver stabiliseret og begynder på deres videre udvikling i et omfang, hvor indsatsen uden for Nødebogård er tydelig. Behandlingen vil have afsæt i en multiteoretisk tilgang, hvor valg af metoder tager udgangspunkt i den enkelte unges behov. Og hvor der er en tæt dialog og koordinering med psykiatere og kommunale sagsbehandlere.

Delvist lukket afdeling

Muligheden for tilbageholdelse kan være nødvendigt i behandlingen af unge med så svære problemstillinger. Nødebogård Bagsværd vil derfor være indrettet til at modtage unge på en delvist lukket afdeling. Det betyder, at sagsbehandleren  kan søge børneungeudvalget om mulighed for at skærme eller tilbageholde eksempelvis en selvmordstruet ung for en kort periode. 

Opholdet på den lukkede del af afdelingen kan ske i 5 dage ad gange og max 30 dage pr. år.

Afdelingen vil være indrettet, så den unge har ophold i åbent regi, men i de perioder, hvor der er behov for et lukket afsnit, flytter midlertidigt over på den lukkede del af afdelingen.

Tæt samarbejde

Behandlingen af den unge vil ske i tæt samarbejde med psykiatri og somatik. Nødebogård har for eksempel gode erfaringer med et udvidet samarbejde med psykiatrien om fælles behandlingsplan, hvor psykiateren kommer til botilbuddet i stedet for, at den unge skal indlægges. 

Der lægges tilsvarende op til et tæt samarbejde med kommunen om handleplanerne. Og op til udskrivelse vil Nødebogård indgå i samarbejde med for eksempel den skole, som den unge skal videreføre sin uddannelse på. 

Hele anbringelsen vil også blive understøttet af et intensivt familiearbejde.

Mere information om Nødebogård Bagsværd

Kontakt:

  • Forstander på Nødebogård: Tine Stryhn, mobil: 26 36 96 95, mail: tine.stryhn@regionh.dk

  • Direktør i Den Sociale Virksomhed, Søren Torpegaard Bech, mobil: 29 66 73 12, mail: sotobe@regionh.dk
Redaktør