På Region Hovedstadens tilbud for spastikere er svært handicap ikke en barriere for et aktivt liv

​Regionsrådspolitikere tog på besøg på Jonstrupvang-Bebyggelsen for at se hverdagen på et højt specialiseret tilbud med stor beboerinddragelse og brug af velfærdsteknologi

​Beboer Maria Hjulman viste regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og udvalgsmedlemmerne Hanne Andersen (S), Erik Gregersen (S), Karsten Skawbo-Jensen (C) og Erik Sejersten (V) rundt på Jonstrupvang-Bebyggelsen. Foto: Caroline Winkel
Hvordan ser hverdagen ud for mennesker med svære kognitive vanskeligheder og store fysiske funktionsnedsættelser? Det fik regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og fire udvalgspolitikere svar på ved at besøge Jonstrupvang-Bebyggelsen, som er Region Hovedstadens bo- og aktivitetstilbud for spastikere. 

Som en hver anden dag på Jonstrupvang-Bebyggelsen var  der gang i alverdens aktiviteter, da politikerne kom besøg. Formanden og udvalgsmedlemmerne spiste frokost med beboerne og blev bagefter vist rundt af Maria Hjulman, som har boet på Jonstrupvang i knap fem år.  

- Det var en stor fornøjelse at besøge Jonstrupvang. Beboerne viste mig stolt og gæstfrit rundt i deres hjem. De gav udtryk for, at det at have et svært handicap ikke i sig selv er en barriere for et aktivt liv og en indholdsrig hverdag. Det var også dejligt at se eksempler på, hvordan beboerne inddrages i udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, der bruges til at forbedre deres praktiske dagligdag fx i form af elektriske garderobeskabe og bøjlestænger, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Førende inden for brug af velfærdsteknologi
Under besøget fik politikerne mulighed for at se, hvordan
Jonstrupvang-Bebyggelsen benytter velfærdsteknologi. Stedet har de senere år markeret sig stærkt inden for udvikling og afprøvning af ny velfærdsteknologi. Og alt er via ideskabende processer udviklet i samarbejde med beboerne. Botilbuddet har for eksempel et par ’smarthomes’, hvor beboerne ved hjælp af en tablet blandt andet selv kan styre gardiner og åbning af døre og vinduer. Og hvor de ikke længere er afhængige af hjælp til at få tøj ud af klædeskabet.

Med afsæt i regionens strategiske indsatsområde ’Ventet og Velkommen’ har Jonstrupvang-Bebyggelsen for nylig taget en ny informationskanal i brug. Via skærme rundt om på tilbuddet kan såvel pårørende som beboere og medarbejdere for eksempel nemt få fat i en medarbejder og følge med i, hvem der er på arbejde hvornår.

Opmærksomheden på Regions Hovedstadens strategiarbejde ’Fokus og forenkling’ har også ført til, at ledelsen på Jonstrupvang-Bebyggelsen har indført en smartere metode til arbejdstidsplanlægning. Noget, som tidligere krævede mange ressourcer både i form af tid og store mængder papir.

Beboerinddragelse er en selvfølgelighed
På Jonstrupvang er beboerne vant til at blive hørt og taget med på råd. Det betyder blandt andet, at der hvert år er valg til beboerrådet. Og der er kamp om pladserne. Et af de seneste resultater af beboernes indflydelse er opførelsen af en ’vikingehytte’ på grunden, hvor beboerne kan tænde bål og overnatte. Den skulle regionsrådspolitikerne naturligvis også se. Idéen til vikingehytten fik beboerne efter en skitur til Norge, og hytten er blevet til i samarbejde med nogle arkitektstuderende.

Som afslutning på besøget fik beboerne mulighed for at stille spørgsmål til gæsterne. Der blev blandt andet spurgt til finansieringen af en modernisering af Jonstrupvang-Bebyggelsen, som omfatter den nyeste velfærdsteknologi. Et spørgsmål, som beboerne naturligvis er meget optaget af. Herpå svarede regionsrådsformand Sophies Hæstorp Andersen, at der i øjeblikket i regionen bliver arbejdet på at finde en løsning på finansieringen.

Om Jonstrupvang-Bebyggelsen
Jonstrupvang er et selvejende pædagogisk bo- og dagtilbud i Værløse. Det er hjem for 46 spastikere, og husets dagtilbud bliver benyttet af 50 interne og eksterne brugere. Der er 100 medarbejdere ansat fordelt på sundhedsfagligt-, pædagogisk og terapeutisk personale, køkken- og rengøringspersonale, pedel og administrationspersonale. Tilbuddet har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden.

Siden Jonstrupvang åbnede i 1976​ har medarbejderne arbejdet på at give spastikere med svære kognitive vanskeligheder og store fysiske funktionsnedsættelser det bedste og mest udfordrende tilbud. På Jonstrupvang-Bebyggelsen arbejder alle efter mottoet: ’Forvent det utænkelige’.


Redaktør