Røde Kors Herberg for Kvinder fylder 25 år

​​Tilbage i 1995 åbner et overnatningstilbud fire dage om ugen for en håndfuld kvindelige stofbrugere. I dag har Røde Kors Herberg for Kvinder 27 pladser, en særlig afdeling for unge, er døgnåbent året rundt og drives af 25 medarbejdere og 65 frivillige.  

Når man træder ind på herbergets adresse i Hvidovre, bliver man mødt af en hjemlig og afslappet atmosfære.  Alle 27 beboere har egne værelser og mulighed for at være sammen med andre kvinder i haven og de hyggelige fælles køkkener og opholdsstuer. Her bliver lavet masser af god mad, dyrket yoga, syet tøj og kreeret masser af andet håndarbejde. 

Fra projekt til permanent tilbud

Ideen til et herberg kun for kvinder kom fra Inge Jensen, som var besøgsleder hos Røde Kors. Formålet var at skabe et overnatningstilbud til kvindelige stofbrugere. Projektet blev støttet i tre år, og herberget havde til at begynde med kun åbent om natten fire dage om ugen. Der var plads til fem-seks kvinder, og frivillige var faste nattevagter. 

Efter de tre år blev projektet i en årrække dækket af Socialministeriet Storbypulje, indtil Røde Kors i år 2000 indgik driftsaftale med daværende Københavns Amt. Natherberget fik i den forbindelse status som §94 institution; et midlertidigt opholdssted. Der var nu plads til 6-8 overnattende kvinder – i køjesenge. 

I forbindelse med amternes nedlæggelse i 2007 overgik herberget til Region Hovedstaden og blev placeret under psykiatrien. Samtidig blev §94 til §110 i Loven om Social Service.

I 2014 kom Røde Kors Herberg ind under Den Sociale Virksomhed, og Mia Ømø blev ansat som forstander. Siden har herberget været igennem en stor udvikling med et ekstra lejemål, ombygning og udvidelse af pladser. I dag har herberget 27 pladser; 19 i hovedherberget og otte i en særlig afdeling for unge. Der er 25 lønnede medarbejdere og 65 frivillige tilknyttet. 
"Jeg takker med hele mit hjerte
for den tid vi har haft sammen.
Det har været et lyspunkt i en
svær tid, hvor venskaber er skabt.
Tak for den rummelighed I har
favnet mig med.” 
Tidligere beboer på Røde Kors Herberg for Kvinder

Nærvær og mening 

- Det har været en rejse. Og det er det fortsat at være forstander på Røde Kors Herberg for Kvinder. Når jeg kigger tilbage på de år, jeg har været forstander, så er alt forandret – og alligevel er tingene de samme. For selvom de fysiske rammer er anderledes, og selvom vi er flere ansatte og kan huse væsentlig flere borgere, så er nærværet og det meningsgivende omkring den individuelle indsats stadig det, der fylder mest. Det kræver dygtige medarbejdere og engagerede frivillige.

For Mia Omø handler ledelse om at skabe rum og rammer for, at andre kan lykkes. Forstanderen har tre parametre, som hun løbende sætter sin ledelsesopgave op imod:

  1. Gør vi en positive forskel for de borgere, der tager ophold på herberget?
  2. Er herberget en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne og de frivillige? 
  3. Driver vi et bæredygtigt tilbud, som leverer ydelser af høj kvalitet?
- I en travl hverdag kan man hurtig miste fokus og som forstander er min opgave blandt andet at sikre, at vi holder snuden i sporet – også når verden omkring os lukkes ned og vores hverdag ændrer sig, lyder det fra Mia Omø.

På grund af Corona og forsamlingsrestriktioner udskydes den store fejring af herbergets jubilæum, men der bliver plads til lagkage og hygge for beboerne.

Røde Kors Herberg for Kvinder er en privat selvejende institution drevet af Røde Kors Hovedstaden. Tilbuddet har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.

Herberget er en midlertidig boform under Servicelovens §110. Målgruppen er kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig. 


Redaktør