Regionsrådsformand og regionsdirektør på besøg

​Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) og regionsdirektør Svend Særkjær besøgte den 26. juni tre af Den Sociale Virksomheds tilbud: Rønnegård, Center for Forsorg og Behandling samt Nødebogård. Der blev blandt andet talt om det fælles ansvar for borgerne på tværs af sektorer. 

​Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) hilser på en beboer på Rønnegård. Her sammen med forstander Anne Thomsen og afdelingsleder Peter Harbo Jakobsen.

Region Hovedstaden driver 19 højt specialiserede tilbud inden for social- og specialundervisningsområdet.  På en meget varm onsdag fik tre af tilbuddene besøg af Region Hovedstadens regionsrådsformand og regionsdirektør. For regionsdirektør Svend Særkjær - som tiltrådte 1. januar i år - var det første gang, han besøgte tilbud i Den Sociale Virksomhed.

- Det betyder rigtig meget at komme rundt og se de tilbud, vi som region har til mennesker i udsatte situationer. Den høje specialisering er helt afgørende, og vi skal være klar til at tilpasse og udvikle viften af tilbud i takt med at behovene ændrer sig, så sårbare borgere får den rette hjælp og støtte, sagde Svend Særkjær.

Nye boliger og sundhedshus på Rønnegård

Første stop på rundturen var Rønnegård, som er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med komplekse udviklingsforstyrrelser og nedsat funktionsevne i kombination med atypiske psykiatriske diagnoser. Nogle beboere bor i små grupper, mens andre har brug for at bo i skærmede miljøer i særforanstaltninger. 

Rønnegård er et efterspurgt tilbud, men har lidt under utidssvarende boliger. Det bliver der rettet op på nu. Første del af et større byggeprojekt, hvor der bliver opført en række nye, tidssvarende boliger, er tæt på at være færdig. 

Sophie Hæstorp Andersen og Svend Særkjær så også Rønnegårds nye sundhedshus, hvor beboerne kan få behandling af en sygeplejerske til fx måling af blodtryk eller sårpleje. For mange af Rønnegårds beboere kan det nemlig være en stor udfordring at magte et besøg uden for matriklen eller nærområdet.

Særlig indsats for unge hjemløse 

Næste stop på turen var Center for Forsorg og Behandling (CFB), som tilbyder behandling for stof- og alkoholmisbrug. CFB driver også et større forsorgshjem og som noget nyt et særskilt ungetilbud målrettet 18-30årige hjemløse.
 
Hjemløshed hos unge er som ofte et samspil af flere faktorer som boligmangel, psykiske problemer og misbrug. Problemstillinger, som kan gøre det vanskeligt at skaffe sig en bolig eller at kunne klare sig i egen bolig. I ungetilbuddet er der fast tilknyttede misbrugsbehandlere og dermed mulighed for at fokusere på særlige problematikker som fx ludomani, som mange af de unge døjer med. 

Som del af ungetilbuddet har CFB også etableret et efterværn i samarbejde med kommunerne. Det skal sikre, at den unge har kompetencerne til at bo alene og kan blive i den lejlighed, som skal afløse opholdet på CFB. 

Behandlingen af borgere med misbrugsproblemer, som også har psykiske lidelser, kan give udfordringer i overgangene mellem de forskellige sektorer. CFB er lykkedes med at få lavet et samarbejde med psykiatrisk afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød om en fremskudt indsats. Der er nu faste aftaler om, at CFB bliver inddraget, inden afrusede borgere, bliver udskrevet. Så kan CFB gribe dem og motivere til videre behandling af misbruget, fortalte centerchef Søren Niendam.

Og netop helhedsorienterede samarbejder på tværs af sektorer har stor bevågheden hos regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, som også understregede vigtigheden af at få fat om bagvedliggende årsager til misbrug:

- En person kan afruses igen og igen, men hvad nytter det, hvis der ligger en depression bag? sagde Sophie Hæstorp Andersen.


Bagerste raække fra venstre regionsdirektør Svend Særkjær, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, centerchef Søren Niendam og direktør Søren Bech. Forreste række: afd.lederne Joan Grauengaard, Karina Corvinisu og og Katrine Trolle 

Kommunesamarbejde

Sammenhæng på tværs af sektorer var også et tema på eftermiddagens besøg på Nødebogård. Nødebogård er et behandlings- og skoletilbud til børn og unge med kontaktvanskeligheder, angsttilstande, selvskadende adfærd og sindslidelser – ofte i et kompleks samspil. 

Det er forstander Tine Theker Stryhns vurdering, at de unge, der kommer til Nødebogård i dag, generelt er mere belastede og har større udfordringer end tidligere. Mange har ikke gået i skole i flere år, og meget er prøvet af kommunerne, inden de unge bliver visiteret til regionens specialiserede tilbud. Nogen har været i plejefamilier, og det kan give store udfordringer på grund af karakteren af de problemer, som de unge døjer med.

Hjælp til plejefamilier er omdrejningspunktet for et nyt samarbejde, som Nødebogård har aftalt med Roskilde Kommune. For at undgå sammenbrud i plejefamilien, og at den unge må flytte, kan kommunen trække på forskellige af Nødebogårds tilbud og kompetencer som fx supervision, aflastning, undervisning og plejegrupper for de unge. 


Direktør i Den Sociale Virksomhed Søren Bech, regionsdirektør Svend Særkjær, forstander Tine Theker Stryhn og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Redaktør