Regionsrådsformanden besøgte Solgaven

​Sophie Hæstorp Andersen besøgte den 22. juni Solgaven i Farum. Besøget bød blandt andet på en tur rundt i haven med Solgavens golfvogn.

Besøget var kommet i stand på baggrund af en invitation fra Solgavens beboerrådsformand Birthe Laursen. Forstander Jeanne Brandt Larsen viste Sophie Hæstorp Andersen rundt på bo- og dagtilbuddet, som rummer mange forskellge aktiviteter for de blinde og svagsynede beboere og daggæster.

Regionsrådsformanden så blandt andet, hvordan de ældre væver, strikker, filter og dyrker motion. Sophie Hæstorp Andersen så også, hvordan Solgaven har gjort det muligt for de ældre at købe sko og genbrugstøj på matriklen.  Og som det altid kendetegner regionsrådsformanden, når hun er på besøg på DSVs tilbud, tog hun sig god tid til at tale med beboere og medarbejdere.

Besøget omfattede også en tur rundt i haven i Solgavens golfvogn. Og inden besøget sluttede med frokost i spisestuen, havde regionsrådsformanden en snak med en gruppe beboere, medarbejdere og Solgavens bestyrelse.

Det var Sophie Hæstorp Andersens første besøg på Solgaven.  Under besøget sagde hun til Furesø Avis:

“Jeg har glædet mig meget til i dag. Det er vigtigt at besøge de tilbud, vi som region giver til blinde og svagsynede, ikke mindst til brug i vores dialog med kommunerne om deres opmærksomhed på og anvendelse af denne type tilbud. Mange er bange for den dag, hvor de skal flytte fra deres eget hjem, og i den sammenhæng er det vigtigt at have en vifte af gode tilbud og muligheder, som netop Solgaven.”

På sin Facebook-profil skrev regionsrådsformanden efter besøget: "Blev vildt imponeret over de tæpper, sutsko og klude, der blev vævet, strikket og filtet. Samt beboernes årlige "Tour de France"-dyst, hvor de i juli ser, hvem der kan cykle længst. Eneste bekymring er, at flere kommuner ikke vil henvise til tilbuddet, og det gør at det oftest bliver dem med de stærkeste pårørende, der tør klage til de sociale ankenævn, der bliver henvist. Det er ikke rimeligt, når man ser livskvaliteten hos beboerne på Solgaven."

Solgaven omtalte naturligvis også besøget på sin nyligt oprettede Facobooke-profil. Solgavens Facebook-profil

Solgaven er et af DSVs fem selvejende tilbud. Solgaven har plads til 65 beboere, en aflastningsbolig og 20 daggæster pr. dag. Tilbuddet ligger smukt ned til Furesø.


Redaktør