René Vejby Kierch ny forstander på Orion

​Den 1. november 2020 tiltræder Orions nye forstander. Det er en leder med mange års erfaring og en fascination af menneskers mangfoldighed.

René Vejby Kierch har et forspring i sin nye lederrolle. Han har nemlig sammen med Lundens forstander udgjort den konstituerede ledelse af Orion det seneste halve år. Da forstanderstillingen blev slået op, valgte han at søge den, for Orions målgruppe tiltaler ham. 

- Man får rigtig meget ud af at være sammen med beboerne. De kommer ind under huden med deres historier. De har nogle fortællinger og baggrunde, som de åbner lidt for, hvis man er heldig. Det er nogle øjeblikke, som man griber, for der er også andre dage, hvor man måske ikke har samme kontakt. Beboerne rummer begge dele, og det er en stor berigelse. Jeg tror, at rigtig mange, som arbejder inden for det her felt, har blik for den kompleksitet og mangfoldighed, der er i et menneske. At beboerne rummer meget mere end lige det ydre, som kan forskrække, siger René Vejby Kierch. 

En embedsmand, der ville tættere på

René Vejby Kierch kommer med en lidt atypisk uddannelsesbaggrund for en forstander. Han er uddannet kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet i 1993 og begyndte også en helt klassisk akademisk karriere, da han i sit første job blev ansat i Arbejdsmarkedsstyrelsen som embedsmand. Men den rolle tiltalte ham imidlertid ikke.

- Jeg kunne bare mærke, at det slet ikke var mig overhovedet. Jeg synes, at det var meget langt væk fra de borgere, det handlede om. Og jeg brød ikke om at arbejde i et system med meget skarpe rundsave på albuerne. 

Efter nogle år søgte René Vejby Kierch derfor ud i det daværende Roskilde Amt som udviklingskonsulent. Her stiftede han bekendtskab med voksne udviklingshæmmede, psykiatri og udsatte generelt. 

- Dem kunne jeg rigtig godt lide at arbejde med. Jeg var en del ude på tilbuddene og kunne rigtig godt lide kontakten med de ’skæve’ typer, som er på det her område. 

Efter fem år i amtet fik René lyst til at prøve kræfter med ledelse, og han søgte et job som områdeleder på aktivitets- og handicapområdet i Albertslund Kommune. Det fik han og har siden 2004 været leder i forskellige afskygninger inden for det sociale felt. Først en del år på myndighedssiden og fra 2015 som souschef på Lunden.

- Jeg har haft et enkelt år, hvor jeg ikke var leder. Jeg var socialcenterchef i Ishøj, men trivedes ikke i jobbet. Så jeg tænkte, at jeg måske skulle prøve noget helt andet og søgte et job som sundhedskonsulent i Greve Kommune. Det var både sjovt og spændende, men det blev en kort ansættelse, for min tidligere arbejdsplads, Albertslund Kommune, kontaktede mig og opfordrede mig til at søge en stilling som områdeleder for voksne med særlige behov. 

Ordentlighed og respekt for hinanden 

I René Vejby Kierchs lange karriere som leder har han navigeret efter nogle få, men vigtige værdier. 

- Det betyder meget for mig, at vi arbejder sammen på en respektfuld og tillidsfuld måde. Jeg gør meget ud af at være i øjenhøjde. Jeg gør mig umage med at tale med alle med respekt såvel beboere som medarbejdere, og uafhængigt at hvilken funktion de har. Ordentlighed og respekt for hinanden er vigtige værdier for mig. 

Betyder det, at der ikke skal være forskel på folk?

- Nej, der er forskel på vores roller. Jeg er meget modstander af at bilde beboere eller medarbejdere ind, at vi alle er lige. Det er vi ikke. Man er her på nogle forskellige vilkår i organisationen. Og hvis man er leder, er der nogle andre rammer for det. Men det er den måde, vi er sammen på som mennesker, jeg tænker på.

Netværksorganisering skal finpudses

Det tilbud, som René nu skal være forstander for, er ofte blevet fremhævet for sin kompromisløse tilgang til at sætte beboerne i centrum. For nogle år siden blev Orion omlagt til en netværksorganisation, hvor beboerne selv bestemmer, hvilke medarbejdere de vil have i deres netværk. 

- Netværksorganiseringen har nogle klare styrker, og der noget flot og smukt i, at beboerne bestemmer, hvem de vil have i deres netværk. Nogle medarbejdere er med i mange netværk, andre i få. Grundtanken er rigtig, men der er behov for at finpudse rammen, så den fungerer lidt bedre i dagligdagen. Det vil jeg kigge på i samarbejde med huset.

Skal turde lægge kompetencer ud

Ud over at række ud til alle dele af Orion vil René Vejby Kierch også gerne række ud til de andre socialpsykiatriske tilbud i Den Sociale Virksomhed.  

- Der er rigtig meget perspektiv i et tættere samarbejde mellem de socialpsykiatriske tilbud i DSV. Hvor højt vi lægger overlæggeren, styrer vi selv. Det handler om at turde lægge kompetence ud og forfølge et samarbejde. Og jeg tænker meget mere end, at man sidder til tre erfa-møder om året og gensidigt udveksler synspunkter. Vi kan arbejde mere sammen om beboerne. Vi kan lave fælles projekter. I princippet kunne vi have jobrotationsordning og fælles ansættelser og uddannelsesforløb. Der er mange muligheder, men det handler om at turde give slip på noget, som man har haft det fulde ansvar for i sin egen lille butik. Jeg synes, at vi skal være ambitiøse. Vi kan nå langt til gensidig gavn for alle. 

Et tættere samarbejde er ifølge René ikke en ensbetydende med en fuldstændig ens faglig tilgang. 

- Jeg tror, at det er godt, at der forskellige tilgange, og det kan være, at der er beboere, som vil have gavn af at være på et andet tilbud. Jeg ser forskellene som en styrke i stedet for en hindring. 

Stor snitflade til andre mennesker 

Når René Vejby Kierch ikke beskæftiger sig med arbejde, er han engageret i politik. Han har været medlem af Socialdemokratiet hele sit liv og er aktiv på det organisatoriske plan. Derudover er han glad for at løbe. 

- Jeg prøver at komme ud tre gange om ugen. Det holder jeg meget af. Man bliver frisk i hovedet. Jeg kan godt lide at have en stor snitflade til andre mennesker. Og jeg får energi af at være sammen med andre, men mine løbeture skal være for mig selv. De er nærmest meditative. 

René Vejby Kierch er gift og har to drenge på 20 og 22 år.  

CV - René Vejby Kierch

2015-2020: Viceforstander på Bo- og behandlingstilbuddet Lunden
2014-2015: Teamleder for rådgiverteamet i Greve Kommune
2010-2014: Områdeleder Voksne med særlige behov, Albertslund
                        Kommune.
2009-2010: Udviklingskonsulent, Sundhedsområdet. Greve Kommune.
2008-2009: Socialcenterchef Ishøj Kommune.
2004-2007: Områdeleder af Aktivitets- og Handicapområdet i Albertslund
                         Kommune
1999-2004: Udviklingsmedarbejder, Social- og Psykiatriforvaltningen,
                        Voksenafdelingen, Roskilde Amt
1997-1999: Analyse- og markedsføringsenheden i A-kassen for
                        selvstændige, ASE.
1994-1997: Fuldmægtig, Arbejdsmarkedsstyrelsen
Redaktør