Sammen om forbedringsarbejdet

​Vicedirektør Lise Jordahn og chefkonsulent Helle Gade fra Den Sociale Virksomhed har været på inspirationstur til Glasgow om forbedringsarbejde. En væsentlig pointe fra konferencen var, at en understøttende læringskultur er afgørende for, at arbejdet med forbedringer for alvor løfter kvaliteten af indsatser og arbejdsgange.

Internationalt Forum for Kvalitet og Sikkerhed i Sundhedsvæsnet holder hvert år en konference, som i år centrerede sig om at vise, hvordan forandringer kun er mulige, når man er sammen om at lave dem.

"Jeg oplevede i høj grad en gensidig bevægelse mellem faggrupper og paradigmer. En stor forståelse for, hvordan vi sammen kan gøre det bedre og lære af hinanden," fortæller Lise Jordahn, der er vicedirektør i Den Sociale Virksomhed. 

"Forbedringsarbejdet er jo et supplement til kvalitetsarbejdet i Den Sociale Virksomhed, og som socialfaglig medarbejder skal man ikke være bekymret for at blive underkendt af de naturvidenskabelige traditioner. Jeg oplever, at der er en stor åbenhed for metoder og tilgange. At grundindstillingen på tværs af faggrupper er, at vi skal arbejde med det, der er vigtigt, og prøve noget andet, når det, vi går og gør, ikke fungerer."

Forbedringer som udspringer af behov i praksis

Forbedringsmodellen omfatter en systematik og en række velafprøvede metoder. I Den Sociale Virksomhed har der gennem et stykke tid været igangsat aktiviteter og forløb med det formål, at gøre ledelser og medarbejdere på tilbuddene i stand til at kunne bruge modellen. På konferencen blev det understreget, at hvad der kan forbedres og ideerne til forbedringerne, skal komme fra borgere og medarbejdere, der i dagligdagen får øje på det, der ikke fungerer optimalt. 

En af oplægsholderne på konferencen brugte en metafor – altså et sprogligt billede – på forbedringsarbejdet ved at sammenligne det gamle computerspil Tetris med det nutidige Minecraft. Forbedringer skal – ligesom Minecraft – bygges op nedefra ved at se på, hvad der mangler eller ikke fungerer. Frem for at få ’klodserne’ dumpende ned ovenfra og få dem vendt og drejet, så de passer ind.

”Der er en tydelig tendens til, at borgerne og medarbejdere skal på banen til at identificere de steder, der kan forbedres, og hvordan det kan ske. Og det kræver involvering. Vi skal spørge: ’What matters to you?’ frem for ’What is the matter?’. Det perspektiv skal styrkes og træde tydeligere frem – også her hos os i Den Sociale Virksomhed,” siger Lise Jordahn og understreger, at det kræver en understøttende læringskultur rundt om på tilbuddene såvel som i fællesadministrationen.

Understøttende læringskultur

Flere af aktiviteterne på konferencen handlede netop om, hvordan man får forbedringstænkningen ind i sin hverdagspraksis. At kunne bruge forbedringsmodellen er kun et delelement i at have en arbejdsplads, hvor alle løbende bidrager til at løfte kvaliteten af arbejdsgange og indsatser. Chefkonsulent i Den Sociale Virksomhed Helle Gade uddyber: 

"For at kunne forbedre noget, skal man kende sin kerneopgave godt. Samtidig skal man have modet til at pege på områder, som ikke fungerer, eller som kan blive bedre. Det handler meget om at gå fra følelsen af at udstille sig selv til at bringe sig selv i spil. Og så skal der være opbakning til, at forbedringerne kan ske. Alt er selvfølgelig ikke til forhandling hele tiden, og man skal i forbedringsarbejdet også spørge ’What matters the most?’ – og at det kan være ganske små ændringer i hverdagen. Men rundt om forbedringsmodellen skal der flere ting til. Ellers når man aldrig skridtet videre fra at have én forbedringsagent til at have en understøttende læringskultur."  Lise Jordahn supplerer: 

"Det er en uundgåelig og nødvendig udvikling – og en grundsten i en lærende organisation – at alle appellerer til, at man fortæller, hvad der kan gøres bedre. Forbedringsarbejdet skal bo i alle medarbejdere og ledere i Den Sociale Virksomhed. Det skal være helt naturligt at tænke i, at vi må gøre noget anderledes, når noget ikke virker. Vi skal ikke have en nulfejlskultur, men være åbne om det, der ikke fungerer, og stoppe med at gøre mere af det, som ikke virker."

Næste års konference finder sted i København.


 Helle Gade og Lise Jordahn fik på konferencen også lejlighed til at hilse på en 'rigtig' skotte. 


Redaktør