Socialt udsatte får eget råd

​Regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet at nedsætte et særligt udsatteråd, der skal sætte fokus på socialt udsatte borgere. Rådet bliver bredt funderet med 12 repræsentanter for frivillige organisationer, kommunale og regionale aktører - herunder Den Sociale Virksomhed.

Hvordan hjælper vi bedst de mest udsatte borgere? Det spørgsmål skal et nyt udsatteråd i Region Hovedstaden forsøge at give svaret på. Et af de områder, det nye Udsatteråd skal beskæftige sig med, er sundhedsområdet. Socialt udsatte mennesker har en markant kortere gennemsnitslevealder end resten af befolkningen, og det skyldes både livsstil og vaner, men også at mange tilbud i sundhedsvæsnet ikke er indrettet til at håndtere de særlige behov, som denne gruppe har.

- Vi har et særligt ansvar for at gøre en ekstra indsats for dem, der har mest behov. Vi vil gerne sikre, at alle har lige adgang til sundhed, og derfor nedsætter vi nu et særligt udsatteråd, som skal tale socialt udsattes sag, bl.a. over for os politikere i regionsrådet. For mig er det utroligt vigtigt, at vi får konkrete input fra brugerne, så vi bedst muligt kan understøtte deres ønsker og behov til et bedre liv, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Bredt funderet

Udsatterådet bliver bredt funderet med repræsentanter for en lang række frivillige organisationer, der dagligt får konkrete erfaringer med samspillet mellem for eksempel botilbud, kommuner og sundhedsvæsnet. Derfor er håbet, at udsatterådet kan pege på punkter i samarbejdet, som kan forbedres og dermed sikre socialt udsatte en bedre livskvalitet.

- Udsatterådet skal ikke behandle enkeltsager, men kigge på strukturen og hjælpe med at sikre, at værdifuld viden også kommer frem til beslutningstagernes bord. Det skal hjælpe med at sikre, at de mest udsatte får en stemme i for eksempel regionsrådet og på den måde hjælpe til, at vores sundhedsvæsen bliver bedre indrettet, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Sikre dialog

En af Udsatterådets opgaver bliver at planlægge et møde en gang om året, hvor rådet mødes med repræsentanter for forskellige brugergrupper og politikere for at gå i dialog om udvalgte emner. Derudover skal udsatterådet løbende arbejde for at sikre dialog mellem administration, politikere og socialt udsatte borgere.

Fakta om udsatterådet

Udsatterådet sammensættes af 12 repræsentanter for frivillige organisationer, kommunale og regionale aktører, der arbejder med socialt udsatte borgere og har indgående kendskab til deres behov.

De 12 organisationer er: 
 • Reden København (KFUK)
 • SIND
 • WeShelter
 • Omsorgscenter Thorsgade (Røde Kors)
 • Børns Vilkår
 • Gadejuristen
 • SAND - De hjemløses landsorganisation
 • LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
 • Socialsygeplejerskerne
 • Sociolancen (samarbejde mellem Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab)
 • Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri
 • Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden

Redaktør