Solvang og Nordsjællands Misbrugscenter fusionerer

​For at styrke den regionale indsats på hjemløseområdet bliver de to tilbud fra 1. januar 2017 samlet i et nyt center for hjemløshed og misbrugsbehandling.​

Hjemløshed er et stigende problem og særligt hovedstadsområdet oplever flere og flere hjemløse. Der er derfor behov for at styrke indsatsen. I Den Sociale Virksomhed vil vi imødekomme behovet med en organisationsændring. Formålet er at:

  • styrke indsatsen i forhold til unge hjemløse og deres særlige behov
  • styrke en ensartet og faglig høj kvalitet i indsatsen over for borgerne
  • sikre at opgaverne bliver varetaget effektivt, at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt, og at der er en større gennemsigtighed i takster og faglig indsats over for kommunerne
Solvang og Nordsjællands Misbrugscenter samles i én organisation under én centerledelse og -administration beliggende på Nordsjællands Misbrugscenter i Hillerød. Under centerledelsen vil der være en afdeling for misbrugsbehandling og en afdeling for hjemløseindsatsen. Søren Niendam fra Nordsjællands Misbrugscenter bliver ny centerleder. 

Ny indsats for unge

Misbrugsbehandlingen forbliver uændret på matriklerne i Hørsholm og Hillerød. Hjemløseafdelingen fortsætter på de eksisterende matrikler på Skansegården i Hillerød og Helsingehuset i Helsinge samt på Solvang i Glostrup (inklusiv satellitterne i Brøndby og Hvidovre), men med ny organisering og ledelse​. Herudover etableres en ny indsats for unge, hvis fysiske beliggende der endnu ikke er taget stilling til. 

Samarbejde med DSV’s øvrige hjemløsetilbud
Den Sociale Virksomheds øvrige hjemløsetilbud, Svendebjerggård og Røde Kors Herberg for Kvinder, er selvejende tilbud og vil derfor ikke blive omfattet af organisationsændringen. De to selvejende tilbud skal  dog aktivt deltage ​i det samlede arbejde med at udvikle og sikre kvaliteten af indsatsen for målgruppen.Redaktør