Trine Smith Fehmerling ny forstander på Hulegården

​​Mangeårig leder med solidt kendskab til målgruppen og kommunerne skal nu skal stå i spidsen for at udvikle Hulegården. Såvel medarbejdere som beboere kan forvente en leder, der tænker i kompetencer, ressourcer og muligheder frem for i begrænsninger.

Trine Smith Fehmerling er 56 år og uddannet socialpædagog i 1992. Hun har været leder siden 2000 og har det seneste halve år undervist på erhvervsskolen Zealand Business College (ZBC) i socialpædagogisk arbejde – herunder lovgivning, samarbejde, handleplaner, og hvad det i det hele taget indebærer at arbejde på døgn og dagtilbud. Fra 1. januar 2019 hedder arbejdspladsen Hulegården.

- Jeg glæder rigtig meget til mit nye job. At lære beboerne og de pårørende at kende og være med til at fortsætte udviklingen på Hulegården sammen med medarbejderne. Der er lagt nogle spændende nye spor, som jeg glæder mig til at forfølge, siger Trine Smith Fehmerling.

Mennesker frem for attachemapper

Den nye forstander brænder for det specialiserede socialområde og har arbejdet med både børn og voksne. At det netop er arbejdet med mennesker, der giver mening for Trine Smith Fehmerling, fik hun bekræftet tidligt i livet. Tilbage i sine unge år arbejdede hun som pædagogmedhjælper på Brøndagerskolen, da den lå på Brøndbyøstervej – en specialskole for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Men herefter fik hun ved en tilfældighed mulighed for at prøve et helt andet område nemlig it-branchen.  

- Efter at have været pædagogmedhjælper arbejdede jeg som kontrollør i Tivoli, og her mødte jeg en gut, som tilbød mig en sekretærstilling i et edb-firma, som det hed dengang. It-branchen buldrede derud af i de år, og det var sjovt at prøve at være en del af. Men jeg fandt hurtigt ud af, at mit hjerte ikke banker for attachemapper, men for mennesker, forklarer Trine Smith Fehmerling og supplerer med et smil: 
- Men det har betydet, at jeg har en god forståelse for it og ikke er it-forskrækket.

I praktik på Hulegården

Trine Smith Fehmerling søgte ind på Gentofte Socialpædagogiske Seminarium og begyndte sin uddannelse i 1989. En af praktikperioderne foregik på et botilbud i Brøndby.

- Faktisk var jeg andet år på studiet i praktik på Hulegården, fortæller Trine. Og stedet ligner jo på mange områder sig selv, men der er sket rigtig mange spændende tiltag siden den gang. 

Leder gennem mange år 

Efter studiet arbejdede Trine Smith Fehmerling syv år som specialpædagog på Espevangen i Rødovre, inden hun i år 2000 blev viceforstander i Kirsebærhuset i daværende Københavns Amt. Kirsebærhuset er et dagtilbud for førskolebørn med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser, og Trine blev i 2004 forstander for tilbuddet, som i forbindelse med strukturreformen i 2007 overgik fra Københavns Amt til Glostrup Kommune.

I 2012 fik Trine en ny rolle på myndighedssiden som leder af børne- og familieområdet i Glostrup Kommune. Her havde hun gennem seks år ansvaret for den faglige og daglige drift.

Samarbejdet med kommunerne 

Trine Smith Fehmerling kommer altså med et solidt kendskab til kommunerne. Og et kendskab, som hun i høj grad vil trække på i sit nye job.

- Der er en tendens til, at kommunerne i langt højere grad løser opgaverne selv og samtidig også prioriterer nærhedsprincippet i forbindelse med anbringelser højere end tidligere. Undtagelsen er inden for målgrupper med fx autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Som regionalt tilbud skal vi være fagligt dygtige og omstillingsparate, og det er meget vigtig med et tæt samarbejde og en god relation til kommunerne, så vi sammen kan udvikle målrettede tilbud af høj faglig kvalitet, siger Trine, som også ser frem til samarbejdet med de andre lederkolleger i forstandergruppen og til at bidrage til den fortsatte udvikling i regionen.

Kompetencer, ressourcer og muligheder frem for begrænsninger

Med vision 2020 gennemgår Hulegården i disse år en organisationsændring med et øget fokus på borgerperspektivet. Det udmønter sig blandt andet i, at tilbuddet går fra at være teambaseret til netværksbaseret. Og den omstilling ser den nye forstander meget frem til at blive en del af.

- Jeg kan godt lide, at det er en nytænkende institution på vej. Min oplevelse er, at der er en meget engageret og ansvarsfuld leder- og medarbejdergruppe, som gerne vil spille bold. Det glæder jeg mig meget til. Og de kan forvente en leder, som tænker i kompetencer, ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. Og det gælder i høj grad også i forhold til beboerne. Fokus skal være på, hvor vi sammen udvikler Hulegården ud fra klare mål. Jeg er god til at udfordre tankegange og tænke nyt, men også at få bundet sløjfer.

Italiensk for begyndere

Fritiden tilbringer Trine Smith Fehmerling sammen med sin mand Jørgen, som er ansat ved Livgarden på Høvelte Kaserne. Trine er glad for rejse og de sidste mange års ferier er gået til italienske Toscana. Faktisk holder Hulegårdens nye forstander så meget af Italien, at hun sidste år begyndte på aftenskole for selv at lære sproget.

Trine Smith Fehmerlings CV

 • 2019             Forstander, Hulegården, Den Sociale Virksomhed, Region
                          Hovedstaden
 • 2018 (aug-) Underviser, ZBC, Roskilde
 • 2018-2012 Funktionsleder, Børne- og familieområdet, Glostrup 
                          Kommune
 • 2012-2004 Forstander, Kirsebærhuset, Københavns Amt/Glostrup
                          Kommune
 • 2003-2000 Viceforstander, Kirsebærhuset, Københavns Amt
 • 2000-1993 Specialpædagog, Espevangen, Rødovre Kommune
 • 1992          Uddannet socialpædagog fra Gentofte Socialpædagogiske
                          Seminarium


Redaktør