Tværfagligt studiemiljø – samarbejde, samhørighed og stærke studerende

​​At kunne samarbejde med andre faggrupper er afgørende for at blive en dygtig medarbejder. Jonstrupvang prioriterer at have et tværfagligt studiemiljø for at styrke de studerendes tværfaglige samarbejdsevner og samtidig skærpe deres faglighed. Det giver nogle fantastiske aktiviteter til stor glæde for beboerne.

Jonstrupvang er et bo- og dagtilbud for mennesker med cerebral parese. Med et mål om at skabe et meningsfuldt liv med valgmuligheder, stimuli, udvikling og hyggeligt samvær for beboere og daggæster iværksatte Jonstrupvang for nogle år siden et værdiarbejde. Værdiarbejdet havde til formål at ændre organisationens kultur og skabe nye rammer for ledelsesformer og adfærd hos personalet. 

For at værdiarbejdet skulle blive en succes, lagde Jonstrupvang blandt andet vægt på tværfagligt samarbejde. Med udgangspunkt i egen faglighed koordinerer de forskellige faggrupper indsatserne for tilbuddets beboere og dagbrugere. Det har givet et løft i fagligheden, og tilbuddet har nu taget skridtet videre og etableret et tværfagligt studiemiljø for studerende, som er i praktik.  

Målet med det tværfaglige studiemiljø er, at de studerende skal vide, hvad det i praksis vil sige at arbejde tværfagligt. De studerende på Jonstrupvang er fra mange forskellige faggrupper; pædagogstuderende, social- og sundhedsassistentelever, fysio- og ergoterapistuderende, ernæringsassistentelever, kontorelever og ejendomsfunktionærelever. De skal lære at byde ind med deres faglighed og samtidig være bevidste om grænserne for deres kompetencer. 

- Mange af de studerende har et tværfagligt modul i løbet af deres uddannelse, men de studerende finder tværfagligt samarbejde udfordrende, fordi de er vant til at arbejde monofagligt på skolen og mangler kendskab til samarbejde med andre faggrupper, fortæller afdelingsleder Hanne Bang, der er ansvarlig for det tværfaglige studiemiljø på Jonstrupvang. 

Da tværfagligt samarbejde er velimplementeret blandt Jonstrupvangs medarbejdere, er husets erfaringer værdifulde at give de studerende med videre i deres uddannelsesforløb, ligesom det styrker sammenholdet mellem de studerende, mens de er i praktik. Det giver en fællesskabsfølelse og større indblik i, hvordan deres faglige kompetencer kan komme i spil på forskellige måder.

- Det er fedt at være i et hus, hvor der er så meget tværfagligt samarbejde. Det er ikke noget, vi har prøvet på skolen. Vi har oplevet, at man kan arbejde tværfagligt og stadig nå sine egne mål. Og med studiemiljøet har vi fået vores eget team, siger Mathilde, der er fysioterapistuderende

Ansvar, fællesskab og udvikling

Som led i det tværfaglige studiemiljø mødes de studerende fast en gang om måneden, hvor de har fællesundervisning i et emne, som er relevant for alle faggrupper og i forhold til beboerne. Det er fx undervisning i ICF-klassifikationsmodellen, serviceloven, magtanvendelser, seksualitet eller neuropædagogik. 

Udover undervisningen skal de studerende samarbejde om at skabe en aktivitet for Jonstrupvangs beboere. Her skal de studerende hver især bidrage med deres specifikke faglighed og særlige kompetencer. Det kræver stor kreativitet, tid og gode samarbejdsevner. Efter undervisningen har de studerende resten af dagen til at planlægge aktiviteten, som skal afvikles inden for den nærmeste fremtid. Fordi de studerende starter i praktik på forskellige tidspunkter, og nogles praktikforløb er længere end andres, har nogle af de studerende deltaget i det tværfaglige studiemiljø tidligere, mens andre er med for første gang. 

Det kræver engagement at få de studerendes forskellige fagligheder og personligheder til at samarbejde om én ting. De skal forberede sig til fælles undervisning, være kreative i aktivitetsplanlægningen, være strukturerede i forberedelsen og hele tiden huske, at hovedpointen med aktiviteten er, at deres faglighed bliver brugt.

- Mange studerende bliver nemt grebet af sjov ved aktiviteten. De skal træde tilbage og tænke faglighed ind og reflektere over deres fag i forhold til de forskellige dele af aktiviteten, siger Hanne Bang. 

Planlægningen af aktiviteten er altså en god øvelse i at huske sin faglighed. Men det er en udfordring, som de studerende tager imod med stor begejstring. 

- Det er første gang, jeg er med. Det er rigtig hyggeligt og socialt berigende at møde studerende fra husets andre afdelinger. Det bidrager til, at man får nogle kollegiale fællesskaber på tværs. Man kan lære meget forskelligt, fordi vi alle har forskellig viden. Det gør min faglighed mere nuanceret. Nu koncentrerer jeg mig ikke kun om køkkenet, men får mulighed for at udvide spektret, siger Frederikke, der er ernæringsassistentelev.  I forløbet får de studerende stort ansvar og mulighed for at være kreative. De bliver projektledere på deres eget projekt, hvor de skaber et konkret bidrag til Jonstrupvangs beboere og medarbejdere.

- Det er en måde at udnytte, at vi studerende kommer med nye ideer. Aktiviteterne ville ikke være mulige for beboerne, hvis vi ikke var her, understreger Mathilde. 

Det tværfaglige studiemiljø giver også de studerende et fællesskab, hvor de kan udvikle sig. De får mulighed for at spørge ind til andre studerendes faglighed, og samarbejdet lærer dem, at give plads til andre.

- Videre i min uddannelse vil jeg vil tage gruppesamarbejdet med. Det at man giver andre plads. Der er ikke nogen, som ikke bliver hørt, og det synes jeg er rigtig rart, siger Frederikke.  

- Jeg tror forløbet giver mig, at jeg udvikler mig mere. Vi studerende er her alle under forskellige præmisser, men det er fedt, fordi man tør spørge de andre ”hvorfor gør du det?”, fortæller Mathilde. 

En øjenåbner for medarbejderne

Det tværfaglige studiemiljø gavner også Jonstrupvangs medarbejdere, som er blevet mere opmærksomme på de studerende som gruppe og på, at Jonstrupvang også er en uddannelsesinstitution. Studiemiljøet giver medarbejderne en bedre erkendelse af, at de studerende er studerende. Og der er en større respekt om, hvad det indebærer at være en uddannelsesinstitution. Det skærper ifølge Hanne Bang også medarbejdernes blik på, at de selv skal holde sig opdateret på egen monofaglighed. 

Samtidig giver det tværfaglige studiemiljø også medarbejderne mulighed for at forme deres fremtidige kolleger, ligesom det nedbryder fordomme.  

- At have studerende nuancerer billedet af at arbejde på et område, som er forbundet med fordomme. Nogle studerende tænker, at praktikken hos os bare skal overstås. Det har de efterfølgende fortalt os. Men det ændrer sig i løbet af meget kort tid. Og vi har ALDRIG problemer med at rekruttere kompetente medarbejdere. Så de studerende er også gode ambassadører, fortæller Hanne Bang

Studiemiljøet skal prioriteres og kræver tid

Jonstrupvang har lært meget af at have studerende og opbygge et tværfagligt studiemiljø. Og for hver måned giver erfaringerne sig udslag i forbedringer. 

- Vi har blandt andet indset, at det er nødvendigt med en facilitator til at understøtte planlægningen af den tværfaglige aktivitet. Det kan vi ikke overlade fuldstændig til de studerende selv. De skal guides og holdes fast på deres egen faglighed, og hvordan den kommer til syne i aktiviteten, fortæller Hanne Bang. 

Et velfungerende tværfagligt studiemiljø kræver, at arbejdspladsen er villig til at investere tid og interesse i de studerende. Og det skal prioriteres, så de studerende bliver fritaget fra deres daglige gøremål, når de skal til undervisning, og når aktiviteten skal planlægges og holdes. Derfor er der også mødepligt til det tværfaglige studiemiljø. 

Til gengæld får medarbejderne hele tiden ny viden, og beboerne får mulighed for at deltage i nogle fantastiske aktiviteter tilrettelagt og styrer af nogle meget engagerede studerende.

Aktiviteter tilrettelagt i det tværfaglige studiemiljø

Galleri Jonstrupvang 
Mix af musik, galleri og fernisering: Ergoterapeutstuderende lavede musik af lyde optaget rundt på Jonstrupvang, pædagog-, pau- og fysioterapeutstuderende stod for galleri med forskellige materialer og måder at male på (med hænder, næser, albuer: alt efter fysisk funktionsevne). Ejendomsfunktionæreleven lavede staffelierne. Kontoreleven stod for invitationer og plakater. Det hele endte med fernisering, cocktailbar og snacks, (som ernæringsassistenteleverne havde været inde over), hvor de udøvende stolte kunstnere blev hyldet og fejret. 

Fotoshooting
Event, hvor beboerne kunne få taget billeder med en af de unge studerende, og hvor der var mulighed for at vælge baggrund og tøj/udklædning. Der blev bygget kulisser, syet tøj, lagt make-up, lavet lys, ideelle siddestillinger, invitationer til fremvisning, ophængning af billeder, konkurrence om bedste billede mm. 

Cirkus Jonstrupvang
I tre timer var beboerne godt underholdt i et cirkus, hvor der var lagkagekast, porcelæn, der skulle smadres, gæt af musikinstrumenter, dåsekast, boldkast, klovnerie, stærke mænd, popcorn og madsmagning, balancekunst og meget andet. 

Læs mere om Jonstrupvang.


Redaktør