​3D-model af Røde Kors Herberg for Kvinder - lavet af 360Company.

Virtuel tur på Røde Kors Herberg for Kvinder

​​​Visuelle præsentationer kan bruges til at byde omverden indenfor på en virtuel tur. Det er nu muligt på Røde Kors Herberg for Kvinder.

​Åbner en lukket verden

- Herbergsområdet er ofte meget lukket om sig selv. Og der er tradition for, at vi er meget beskyttende, når det kommer til beboerne - og det skal vi også være - men det betyder også, at adgangen til herberget har været begrænset. Vi vil derfor gerne vise, hvordan et herberg kan se ud, samt hvilke rammer man mødes af, når man indskrives på Røde Kors herberg for Kvinder, siger Mia Omø, som indtil udgangen af april har været forstander på herberget. 

Præsentationen omfatter en 3D-plantegning, en 3D-model af lokalerne og en film, hvor man kan bevæge sig rundt. På forskellige såkaldte 'hotspot' er der information om, hvad man ser. 

Mia Omø uddyber, hvad man kan forvente at møde, når man kigger indenfor på herberget:

- Hos os må det gerne være anderledes – beboerne ved, at herberget er en institution, men vi behøver jo ikke understrege det yderligere ved hvide vægge og en upersonlige indretning. På herberget må det hele gerne være lidt skævt – det passer både til beboerne, personalet, der arbejder i huset og de frivillige, som er tilknyttet. 

Filmen er lavet af firmaet 360Company og blev optaget over fem timer. Da der ikke må være nogen personer på filmen, er  den største udfordring ifølge Mia Omø at 'holde alle væk', imens der bliver optaget. 

- Derudover kan rod ikke skjules, da det er en 360 graders-optagelse, siger Mia Omø.Redaktør