Ekkolokalisering - en metode til at orientere sig uden brug af synet (del 2)

Kulturforskelle gjorde os klogere i EU-projekt for synsprofessionelle.
I samarbejde med IBOS* deltager Kommunikationscentret i et Erasmus+ projekt om ekkolokalisering. Ekkolokalisering er en orienteringsmetode, hvor en borger med synsnedsættelse gennem lyd og lydens refleksion fra omgivelserne kan danne mentale billeder af omgivelserne. 

Undervisningsmaterialet er blevet udarbejdet af de danske deltagere på projektet, Lone Dyekjær og Gitte Thranum Haldbæk. Materialet indeholder både en teoretisk og en praktisk del, der skal supplere hinanden. 

Det er nemt at putte folk i kasser for at kunne ensarte sin forståelse af en gruppe, men det er vigtigt at huske, at menneskers behov og udfordringer oftest er meget forskellige. Når det kommer til blinde og svagtseende, har hver enkelt borger forskellige forudsætninger og har derfor udviklet forskellige færdigheder og behov. Som synsprofessionel tager man udgangspunkt i en borgers individuelle behov og laver en plan for rehabilitering. Det er den tilgang, vi er vant til i Danmark, som skulle vise sig at være lidt anderledes i Litauen og Polen. 

En del af undervisningen af de synsprofessionelle* fra Litauen og Polen, bestod i, hvordan man kunne anskue materialet som en vejledning mere end en brugsanvisning. Det var tydeligt, at de polske og litauiske deltagere ikke er vant til at arbejde på denne måde. Deres tilgang baserer sig på programtænkning, hvor alle skal gennemgå det samme undervisningsforløb fra ende til anden. På baggrund af kulturforskelle – og på trods af sproglige udfordringer – har deltagerne lært meget af hinanden. Forskellighederne i de faglige tilgange blev vendt til muligheder for læring.

Ved at bruge materialet som opslagsværk frem for en manual, tillader man en højere grad af tilpasning, der i sidste ende kommer borgeren til gode. Fælles for alle deltagerne i projektet er et ønske om at gøre en forskel og hjælpe de borgere, de møder, med at opnå en større grad af selvstændighed. 

*Instituttet for Blinde og Svagtseende

* Der arbejder med rehabilitering og som Orientering & Mobility instruktører

Artiklen er baseret på interview med projektdeltager fra Kommunikationscentret Lone DyekjærRedaktør