Talepædagogisk bistand - for fagpersoner og pårørende til børn uden talesprog

Talepædagogen støtter barnet og familien i deres samspil og udvikling af kommmunikation og sprog. 

Talepædagogisk bistand tilrettelægges som individuelle forløb i overensstemmelse med barnets og familiens behov. Planlægning finder sted under besøg i hjemmet. Følgende elementer kan inddrages: 

  • Vurdering af barnets kommunikative og sproglige udvikling
  • Støtte til at aflæse, forstå og styrke barnets udspil og signaler
  • Støtte til forældrene i at se barnets udviklingsfremskridt  
  • Forslag og idéer til aktiviteter og lege, der støtter samspil, kommunikation og sprog
  • Støtte til opbygning af et godt kommunikativt miljø
  • Vejledning i brug af støttende og alternative kommunikationsformer
  • Vejledning i brug af teknologiske hjælpemidler til støtte for leg, kommunikation og sprogudvikling
  • Evt. udarbejdelse af kommunikationsmateriale

Redaktør