Talepædagogisk bistand - for fagpersoner og pårørende til børn uden talesprog

Talepædagogen støtter barnet og familien i deres samspil og udvikling af kommmunikation og sprog. 

Talepædagogisk bistand tilrettelægges som individuelle forløb i overensstemmelse med barnets og familiens behov. Det foregår ved, at talepædagogen støtter barnet og familien i deres samspil og udvikling af kommunikation og sprog.   

Planlægning finder sted under besøg i hjemmet. Følgende elementer kan inddrages: 


  • Vurdering af barnets kommunikative og sproglige udvikling
  • Støtte til at aflæse, forstå og styrke barnets udspil og signaler
  • Støtte til forældrene i at se barnets udviklingsfremskridt  
  • Forslag og idéer til aktiviteter og lege, der støtter samspil, kommunikation og sprog
  • Støtte til opbygning af et godt kommunikativt miljø
  • Vejledning i brug af støttende og alternative kommunikationsformer
  • Vejledning i brug af teknologiske hjælpemidler til støtte for leg, kommunikation og sprogudvikling
  • Evt. udarbejdelse af kommunikationsmateriale


En tidlig kommunikativ indsats er vigtig for børn og unge med erhvervet hjerneskade eller medfødte funktionsnedsættelser. Derfor har Kommunikationscentret fokus på at understøtte barnets kontakt, samspil og kommunikation så tidligt som muligt.

Redaktør