​​​​

Børn og unge med flere handicap - tidlig kommunikativ indsats

​En tidlig kommunikativ indsats er vigtig for børn og unge med flere handicap. Derfor har Kommunikationscentret fokus på at understøtte barnets kontakt, samspil og kommunikation så tidligt som muligt.

Børn og unge med flere handicap har ikke de samme forudsætninger for at indgå i samspil som andre. For at understøtte deres udvikling er det derfor vigtigt at finde frem til de kommunikative muligheder, som børnene har,  så tidligt som muligt. 

Kommunikationscentrets talepædagoger hjælper med at tydeliggøre barnets basale kommunikative udtryk, ligesom de vejleder i supplerende alternative kommunikationsformer. 

Vejledning af familie og netværk

På Kommunikationscentret kan barnets familie og øvrige netværk lære at supplere samspillet med støttende og alternative kommunikationsformer. Vi udreder børn med medfødte vanskeligheder og børn/unge med erhvervet hjerneskade. På baggrund af udredningen planlægger vi et rådgivningsforløb for barnets familie og øvrige netværk. I forløbet kan indgå afprøvning af teknologiske kommunikationshjælpemidler og andre alternative og supplerende kommunikationsformer.

Kommunikationshjælpemidler

Børn og unge uden talesprog kan ofte lære at bruge et kommunikationshjælpemiddel. Børnenes sprogforståelse er som regel bedre end det, de har mulighed for at udtrykke med lyde, mimik eller kropssprog. Hjælpemidlerne kan enten være computerbaserede eller baseret på bøger eller tavler med symboler og billeder.  Læs mere om kommunikationshjælpemidler

Tegn Til Tale

Tegn Til Tale er en god støtte til udvikling af kommunikation hos børn, som er forsinkede i deres kommunikative udvikling. Når den voksne supplerer sin tale med tegn, øger det barnets mulighed for at forstå gennem både hørelse og syn. Ved selv at bruge tegn kan barnet blive forstået, selvom det ikke er i stand til at udtrykke sig med ord. Børn, som ikke selv kan udføre tegn, har også glæde af den visuelle støtte, som Tegn Til Tale giver.
Kommunikationscentret tilbyder kurser i Tegn Til Tale og andre støttende kommunikationsformerRedaktør