Nyt undervisningsprogram til voksne med ADHD

På Kommunikationscentret møder vi ofte unge og voksne med ADHD, som har svært ved at få hverdagen med arbejde eller studie til at fungere. Derfor tilbyder vi et nyt effektivt undervisningsprogram i samarbejde med Socialstyrelsen.
Vent...

Programmet hedder R&R2 (Reasoning & Rehabilitation 2) og bygger på et engelsk-canadisk koncept, som har vist dokumenteret effekt i internationale målinger. Det er blevet afprøvet i Danmark i tre kommuner med gode resultater. De danske deltagere oplevede færre ADHD-symptomer og havde et år efter indsatsen højere sandsynlighed for at være i beskæftigelse eller uddannelse. 

Programmet, som er manualbaseret, starter med en individuel screening af deltagerne. Herefter følger gruppesessioner med øvelser, debat, rollespil og andre aktiviteter. Holdet kan have op til 12 deltagere, som mødes én gang om ugen i 15 uger. Fra første session trænes evnen til at koncentrere sig, huske og planlægge, som er forudsætninger for at få udbytte af de efterfølgende sessioner. Programmet indeholder i alt fire moduler, hvor helt centrale færdigheder trænes: 

1. Neurokognitive færdigheder (forbedret opmærksomhedskontrol, hukommelse, impulskontrol og planlægning)

2. Problemløsning (kompetente tanker, følelser og handlinger)

3. Følelsesmæssig kontrol (håndtering af tanker og følelser som vrede og angst)

4. Sociale færdigheder og værdier (bevidsthed om tanker og følelser og udvikling af empati)

Mellem sessionerne arbejder deltagerne aktivt med de redskaber og strategier, som læres undervejs. Hver deltager har en PAL (Participants Aid for Learning), som skal understøtte træning med værktøjerne i hverdagen. En PAL kan være en pårørende, en hjemmevejleder eller en konsulent fra Kommunikationscentret. 

Efter forløbet kan der følges op med et booster-program à tre sessioner for at genopfriske de nye færdigheder. For at sikre en langsigtet effekt samarbejder Kommunikationscentret gerne med den enkelte deltagers jobcenter eller arbejdsplads.

Kommunikationscentret er blevet certificeret i programmet og har afviklet første hold i foråret 21. Næste hold starter til november og kører frem til februar 22. Undervisningen bliver varetaget af en neuropsykolog, en audiologopæd og en ADHD-coach, alle med erfaring i at arbejde med målgruppen. 

R&R2-programmet er et supplement til Kommunikationscentrets øvrige tilbud til voksne med ADHD

Tid, sted og pris

15 ugers manualbaseret undervisning à to timer på hold med max 10 deltagere inkl. en times individuel samtale mellem sessionerne: 36.400 kr. per deltager. 

Holdundervisningen foregår på Telegrafvej 5 i Ballerup. Samtaler mellem sessionerne tilrettelægges individuelt og kan evt. foregå virtuelt. 

Kontakt os, hvis du vil høre mere 

Du er velkommen til at kontakte ADHD-coach Anders Davidsen: anders.davidsen@regionh.dk 

eller funktionsleder Julie Ystrøm: julie.ystroem@regionh.dk

Per telefon kan Kommunikationscentret træffes på: 45 11 46 00. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor