Lydfølsomhed - rådgivning og lydterapi gavner

​Hvis du er lydfølsom, kan almindelige hverdagslyde være ubehagelige, mens kraftige lyde kan føles decideret smertefulde i ørerne eller hovedet. Ubalancen i høresystemet kan forbedres med lydterapi og rådgivning på Kommunikationscentret.

Brug som udgangspunkt ikke høreværn

En helt naturlig reaktion på lydfølsomhed er at forsøge at undgå ubehag ved lyde. Nogle trækker sig derfor fra socialt samvær og støjende omgivelser. Andre begynder at bruge høreværn eller ørepropper, hvilket også bliver anbefalet af nogle læger. Desværre er beskyttelsen mod lyd ofte starten på en ond cirkel, hvor du kan blive mere og mere utryg ved lyde. Høresansen skærpes i et stille lydmilljø, og du kan derfor risikere at blive endnu mere lydfølsom. At undgå hverdagslyde og socialt samvær vil ofte blot øge fokus på lydfølsomheden.

Hvis du vælger at bruge Bose eller lignende høreværn, anbefaler vi at lytte til beroligende musik eller naturlyde i dem for at stimulere høresystemet. Kan du ikke undvære høreværn, bør du få vejledning i, hvordan du bruger dem mest hensigtsmæssigt.

Hverdagslyde kan være ubehagelige, men er ikke farlige

Kommunikationscentret tilbyder rådgivning, viden om det auditive system og afprøvning af lydstimulering. I stedet for at undgå lyde og søge stilhed er det bedre at forsøge at genvinde tilliden til, at almindelige hverdagslyde ikke er farlige. Ved gradvist at vænne dig til et almindeligt lydniveau kan balancen i høresystemet genoprettes. Selvfølgelig skal du beskytte ørerne mod kraftige lyde, men først ved niveauer, der svarer til rockkoncerter eller maskinstøj, er der grund til at bruge høreværn eller ørepropper. 

At arbejde med tilvænning kan måske virke uoverskueligt. I så fald anbefaler vi, at du søger hjælp til processen på Kommunikationscentret.

Lydstimuleringsapparater

Mange af Kommunikationscentrets klienter med lydfølsomhed får gavn af lydstimulering gennem små apparater, der sættes i ørerne. Apparaterne udsender enten blide suse-/bølgelyde eller beroligende toner, som er forudsigelige uden at være nøjagtigt gentagende. Lydstimuleringen tager ikke opmærksomhed fra almindelige hverdagslyde eller samtale, som stadig høres tydeligt. Lydstimuleringen ligger blot i baggrunden og giver en beroligende effekt. Selvom apparaternes lyde er knapt hørbare, får de hjernen til at slappe af. Mange oplever endda skærpet koncentration, opmærksomhed og bedre taleforståelse, når de benytter apparaterne. 

Et forløb på Kommunikationscentret

Inden du kan få hjælp af en af vores hørekonsulenter, skal du gå til ørelæge for at udelukke, at der er tale om fysiologiske forandringer. Skyldes dine gener lydfølsomhed, kan Kommunikationscentret ansøge din kommune om et forløb hos os. Forløbet kan bestå af undervisning, rådgivning og lydterapi. Vi definerer sammen et mål ud fra dine individuelle ønsker og behov. Det kan fx handle om, hvordan du abstraherer fra generende lyde, hvordan du informerer andre om din lydfølsomhed, og om hvordan du håndterer stress eller angst for lyde. Afhængigt af hvor lang tid lydfølsomheden har bygget sig op over, kan et forløb tage fra nogle uger til et halvt år.

Redaktør